Αυξάνεται η ανεργία, αντί να μειώνεται παρά το χάος στις εργασιακές σχέσεις

0

Άσχημα τα νέα και από το μέτωπο της ανεργίας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3%.
Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 21,2%, έναντι 20,2% του προηγούμενου τριμήνου (γ’ τρίμηνο του 2017) και 23,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (δ’ τρίμηνο 2016). Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.736.333 άτομα και των ανέργων σε 1.006.844 άτομα.
Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 10,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Μισθωτοί το 65,8% των απασχολούμενων
Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2017 το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (65,8%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,7%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εμφανίζεται αύξηση στους αυτοαπασχολούμενους με προσωπικό και μείωση για τις άλλες κατηγορίες, ενώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εμφανίζεται αύξηση στην απασχόληση σε όλες τις κατηγορίες.
Τα ποσοστά μερικής και προσωρινής απασχόλησης
Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,5%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 6,9%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Μακροχρόνια άνεργοι
Η πλειονότητα των ανέργων (71,8%) αναζητά εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 92,7% των ανέργων αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 23,4%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 12%.
Η πλειονότητα των μη ενεργών ηλικίας 15 – 74 ετών δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (47,0%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (25,4%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται, επειδή συνταξιοδοτήθηκε (64,8%) ή επειδή η εργασία του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (10,5%).Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι μη ενεργοί είναι το ότι βρίσκονται σε σύνταξη (38,4%) ή εκπαιδεύονται (23,8%).
Η πραγματική ανεργία
Όλα τα παραπάνω θα ήταν πολύ καλά, όμως δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι περισσότεροι από 600.000 άτομα ενεργά σε αργασία βρίσκονται αποδεδειγμένα σήμερα στο εξωτερικοί, σύγχρονοι μετανάστες.
Αν λοιπόν λάβουμε υπ’ όψιν μας και αυτό το στοιχείο τότε το ζήτημα είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό.
Με βάση τα στοιχεία έχουμε:

Εργαζόμενοι 3.736.333 69,93%
Άνεργοι 1.006.844 18,84%
Μετανάστες 600.000 11,23%
Σύνολο 5.343.177 100,00%

Επομένως το πραγματικό ποσοστό ενεργείας ανέρχεται στο 30,07%.
Αυτά για να μην γλυκαίνουμε το χάπι

Share.

Comments are closed.