ΕΜΕ: Αναπροσαρμογή του ΑΣΕΠ με αφορμή αποκλεισμό πτυχιούχων Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής.

0

Με αφορμή αναφορές Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών για αποκλεισμό των αποφοίτων Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ σε υπηρεσίες Εφοριών και Τελωνείων, το ΔΣ εκφράζει τη διαμαρτυρία του και ζητά από την πολιτεία την επανεξέταση, τον εκσυγχρονισμό και τον αναπροσδιορισμό των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς.
Συγκεκριμένα το ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) επισημαίνει δυο κριτήρια που αποτελούν διεθνή πρακτική για την ποιοτική και αποτελεσματική στελέχωση των οργανισμών και των επιχειρήσεων, ώστε να συνδυάζουν δημιουργικά το σύγχρονο πεδίο των ακαδημαϊκών σπουδών με τις συνθήκες εργασίες αυξημένης πολυπλοκότητας στην ανίχνευση και διαχείριση δεδομένων.
Το πρώτο είναι η αναγκαιότητα διεπιστημονικής σύνθεσης του στελεχικού δυναμικού, ώστε να αναπτύσσεται η συλλογική νοημοσύνη και να διευρύνεται η αποτελεσματικότητα των πεδίων δράσης στο μεταβαλλόμενο διεθνικό οικονομικό περιβάλλον.
Το δεύτερο αφορά την αξιοποίηση των συνθέσεων στα ακαδημαϊκά προσόντα που προκύπτει από την ανάπτυξη νέων πτυχιακών κατευθύνσεων και διεπιστημονικών μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων σε πανεπιστημιακά Τμήματα που θεραπεύουν τις βασικές επιστήμες, όπως τα Τμήματα των Μαθηματικών.
Θεωρούμε πως η καθυστέρηση προσαρμογής του ΑΣΕΠ σε αυτές τις νέες συνθήκες, τόσο σε επίπεδο προσδιορισμού των τυπικών προσόντων όσο και των διαδικασιών εξέτασης και επιλογής υποψηφίων, δημιουργεί ρήγματα στην αξιοπιστία του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση της στελέχωσης εφοριακών και τελωνειακών υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα εκφράζουμε την ανησυχία μας, καθώς η καθυστέρηση προσαρμογής συνδυάζεται με την παρατηρούμενη τάση γραφειοκρατικού χαρακτήρα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  από αποδιδόμενες αρμοδιότητες σε νεοσύστατες αρχές, οι οποίες τείνουν να επιβάλουν αυθαίρετες ρυθμίσεις προκρίσεων και αποκλεισμών στην αγορά εργασίας  με καταστροφικές συνέπειες στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή “.

Share.

Comments are closed.