Χαλάνδρι: Ημερίδα για περιβαλλοντικές λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων

0

O Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ο Δήμος Χαλανδρίου συνδιοργανώνουν αύριο Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 ενημερωτική ημερίδα του προγράμματος Waste4Τhink, στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι.
Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων στο πλαίσιο της προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών που σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών, στηρίζει την πρωτοβουλία του Δήμου Χαλανδρίου και συνδιοργανώνει την ενημερωτική ημερίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think.
Ιδιαίτερα στο κρίσιμο θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Σ.Β.Α.Π. δίνει έμφαση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς επίσης και στη διάδοση των νέων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές, με αξιοποίηση των συλλεγόμενων υλικών.

Τι είναι το ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Waste4Think, HORIZON 2020
Το πρόγραμμα συλλογής οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Χαλανδρίου µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think, HORIZON 2020.

Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000€, συμμετέχουν 19 εταίροι (πανεπιστήμια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.) από επτά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάζονται διαφορετικές περιπτώσεις αξιοποίησης και διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις (Χαλάνδρι, Cascais Πορτογαλίας, Zamudio Ισπανίας, Seveso Ιταλίας).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενιαία πρόταση των 19 εταίρων για την κατάρτιση του προγράμματος Waste4Think είχε αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. ως μια από τις τρείς καλύτερες μεταξύ των 97 που υποβλήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν.
Στον Δήμο Χαλανδρίου, η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού 455.250€ έχει ως κύριους στόχους τη χρήση εναλλακτικών τρόπων συλλογής και διαχείρισης/αξιοποίησης οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων καθώς και στη βέλτιστη διάδοση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.

Τι είναι τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα
Τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών κουζίνας, δηλαδή: υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού (εκτός από κόκκαλα), φρούτα, λαχανικά και χρησιμοποιημένα χαρτιά κουζίνας.

Πρώτη φάση εφαρμογής – το πρόγραμμα στην πράξη
Το Waste4Think εξετάζει διάφορες καινοτόμες λύσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Στο Χαλάνδρι, εξετάζεται η διαχείριση των αποβλήτων τροφών, που αποτελούν μεγάλο ποσοστό των στερεών αποβλήτων για το οποίο μέχρι προ τινός δεν υπήρχε δυνατότητα ανακύκλωσης.

Οι κάτοικοι του Χαλανδρίου που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, αντί να πετάνε τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα στους πράσινους κάδους (σύμμεικτα), τα διαχωρίζουν χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που τους έχει διαθέσει δωρεάν ο δήμος. 
Συλλέγουν αυτά τα απορρίμματα σε ατομικό οικιακό καφέ κάδο χωρητικότητας 30 λίτρων, μέσα σε ειδικές βιοαποδοµήσιµες σακούλες, φτιαγμένες από ζυμώσιμα οργανικά υλικά. Στη συνέχεια εναποθέτουν μόνο αυτές τις σακούλες σε καφέ κάδους χωρητικότητας 120 λίτρων, οι οποίοι – σε αυτή τη φάση – κλείνουν με λουκέτο (για τη χρηστή διαχείρισή τους μόνο από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα). Η αποκομιδή του υλικού γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας δύο φορές την εβδομάδα µε ειδικό απορριμματοφόρο όχημα.
Το υλικό αυτό μετατρέπεται με ξήρανση και τεμαχισμό σε ένα αξιοποιήσιμο προϊόν βιομάζας, το «FORBI» (Food Residue Biomass), το οποίο είναι πλούσιο ενεργειακά ενώ το βάρος του είναι ίσο με το 1/5 του βάρους των απορριμμάτων από τα οποία παράγεται – πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και το κόστος μεταφοράς του είναι σημαντικά μικρότερο.
Το FORBI στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με τη μορφή αυτή ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία είτε ύστερα από επεξεργασία ως στερεό καύσιμο για θέρμανση (πέλετ), ως αέριο βιοκαύσιμο (βιοαέριο) ή μείγμα υδρογόνου και μεθανίου για κίνηση οχημάτων – η συγκεκριμένη εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σε απορριμματοφόρο του δήμου -, ως υγρό καύσιμο (βιοαιθανόλη) για προσθήκη στη βενζίνη, ως εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ), ως ζωοτροφή ή και για την παραγωγή ενεργού άνθρακα για καθαρισμό υγρών αποβλήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάζονται όλες αυτές οι λύσεις ώστε να αναδειχθεί η πλέον συμφέρουσα από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη.
Ύστερα από περίπου ένα χρόνο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς ήδη έχει παρατηρηθεί μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγει στις χωματερές ενώ η ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού, που μετατρέπεται σε πηγή εναλλακτικής ενέργειας, είναι πολύ υψηλή (με «άστοχο» υλικό λιγότερο από 2%).

Δείτε το συνοπτικό τρίπτυχο του προγράμματος Waste4Think

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner