Κραυγή αγωνίας των γονέων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων!

0

Οι γονείς των μαθητών του Γ2 τμήματος του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων έστειλαν μια επιστολή – κραυγή αγωνίας προς το Υπουργείο Παιδείας για την μη αναπλήρωση εκπαιδευτικού που νομίμως απουσιάζει, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Αναλυτικά η επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας 
«Αξιότιμοι Κύριοι,
Όπως επανειλημμένως σας έχει καταστεί γνωστό, τόσον εγγράφως από τον κ. Διευθυντή του 6ου δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, κ. Σωτήριο Γεωργόπουλο, όσο και προφορικώς μέσω πολυάριθμων τηλεφωνικών οχλήσεων προερχόμενων και από εμάς τους γονείς των μαθητών/τριων της τρίτης τάξεως (τμήματος γ’2) του άνω σχολείου, η εκπαιδευτικός κα X************, δασκάλα του εν λόγω Γ’2 τμήματος, αποχώρησε εκτάκτως την 10η Ιανουαρίου 2018 από το σχολείο, λόγω ανακύψαντος προβλήματος υγείας και αδυνατεί έκτοτε να ασκήσει τα διδακτικά της καθήκοντα, είναι δε πλέον βέβαιον ότι δεν θα επιστρέψει στην θέση της μέχρι και την λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους
Μέχρι σήμερα ουδείς άλλος εκπαιδευτικός έχει αναπληρώσει την αποχωρήσασα δασκάλα με αποτέλεσμα από την ημερομηνία εκείνη (10-01-2018), ήτοι εδώ και τρεις εβδομάδες ήδη, οι μαθητές του εν λόγω τμήματος να έχουν μείνει κατ’ ουσίαν χωρίς δάσκαλο. Σε όλο αυτό το ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα τα παιδιά μας πηγαινοέρχονται στο σχολείο σχεδόν άπρακτα, χωρίς να λαμβάνουν την προβλεπόμενη πλήρη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
Όπως γνωρίζετε η φοίτηση και άρτια ολοκλήρωση της Π.Ε. είναι νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση όλων των μαθητών ανά την επικράτεια. Ας ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι όλο αυτό λαμβάνει χώρα χωρίς καμία υπαιτιότητα εκ μέρους της διοίκησης του σχολείου η οποία ενημέρωσε τη Δ/νση Π.Ε. για αναπλήρωση του κενού από τις 12-01-2018. Επίσης εμεί ως γονείς, έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει για την απουσία της εκπαιδευτικού του τμήματος και την άμεση ανάγκη επίλυσής του προβλήματος.
Επειδή, σύμφωνα με το νόμο, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάσει από το σχολείο εκπαιδευτικός της ΠΕ  προσλαμβάνεται αάμεσα στη θέση του προσωρινός αναπληρωτής του, παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
Για ποιο λόγο δεν προβλέφθηκε στις προσλήψεις που ανακοινώθηκαν στις 23/01/2018 κάλυψη του κενού που δημιουργεί η παραπάνω αποχώρηση παρά την έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθηνών;
Πότε προβλέπεται να καλυφθεί η θέση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην αναστάτωση και τη συνεχή ταλαιπωρία των παιδιών μας;
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να αναπληρωθεί άμεσα η θέση της κας X************ δασκάλας του Γ2 τμήματος του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, διότι έχει δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα στην εκπαίδευση των παιδιών μας και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, αγωνία και ανασφάλεια στα ίδια και τις οικογένειές μας.
Σε αναμονή δικών σας ενεργειών
Με εκτίμηση
Οι γονείς των μαθητών/τριών
του Γ2 τμήματος του 6 Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων
»

Ακολουθούν οι υπογραφές των γονέων

Share.

Comments are closed.