Οι πέντε επιτροπές που θα διοργανώσουν τις εκλογές για το Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής

0

Χθες έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Δεοντολογίας (ΑΕΔΔ) για την εκλογή συνέδρων στο ιδρυτικό συνέδριο του “Κινήματος Αλλαγής”.
Αποφασίσθηκε η επίσπευση της σύστασης και λειτουργίας των επιτροπών, που είναι απαραίτητες για τη διάφανη, γνήσια και αντικειμενική διεξαγωγή της εκλογής των αιρετών μελών του ιδρυτικού συνεδρίου στις 4 Μαρτίου 2018 με δεδομένη τη διεξαγωγή του συνεδρίου στις 16-18 Μαρτίου 2018.
Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε η συγκρότηση των ακολούθων επιτροπών:

  1. Επιτροπή Διαδικασιών με άμεση προτεραιότητα τη σύνταξη της βασικής εγκυκλίου για τις εκλογές συνέδρων στις 4 Μαρτίου 2018.
  2. Επιτροπή Εκλογικών Κέντρων με έργο την επιλογή των χώρων των εκλογικών κέντρων σε όλη τη χώρα μετά την εισήγηση του Δικτύου Εμπιστοσύνης.
  3. Επιτροπή Εξωτερικού με έργο την επιλογή των χώρων των εκλογικών κέντρων στις πόλεις του εξωτερικού με βάση τις εμπειρίες από την πρώτη φάση της εκλογής Προέδρου του “Κινήματος Αλλαγής¨.
  4. Επιτροπή Δεοντολογίας με έργο της τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την εκλογή συνέδρων, την παρακολούθηση και εποπτεία της τήρησης τους, καθώς και την εκδίκαση ενστάσεων επί των διαδικασιών.
  5. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με στόχο την εξέταση σε δεύτερο βαθμό των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Οι Επιτροπές μπορεί να ενισχυθούν και με άλλα μέλη της ΑΕΔΔ.
Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα της στελέχωσης του Δικτύου Εμπιστοσύνης. αποφασίστηκε να διατηρηθεί, κατά βάση, η δομή και τα πρόσωπα του Δικτύου εφόσον αυτά το επιθυμούν. Η οριστικοποίηση της στελέχωσης θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση, μετά από πρόταση του συντονιστή του Δικτύου Νότη Παρασκευόπουλου.

Share.

Comments are closed.