Εργάνη: Μισθοί έως 600 ευρώ μεικτά για έναν στους τρεις εργαζόμενους το 2017

0

Αυξήθηκε η απασχόληση το 2017 (!), ωστόσο πάνω από 600.000 εργαζόμενοι, δηλαδή ένας στους τρεις, παίρνει μεικτό μισθό έως 600 ευρώ. σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».
Από τα στοιχεία, τα οποία δεν είναι μηνιαία αλλά αφορούν συγκεντρωτικά στοιχεία για την τρέχουσα χρονιά, προκύπτει ότι:

  • Οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχονται σε 285 ή το 22,65% των εργαζομένων και οι αποδοχές τους φτάνουν τα 500 ευρώ μεικτά.
  • Το 11% του συνόλου ή 759 εργαζόμενοι έχει μεικτές αποδοχές από 501-600 ευρώ.
  • Το 8,91% του συνόλου ή 510 εργαζόμενοι έχει μεικτές αποδοχές από 601-700 ευρώ.
  • Το 8,81% του συνόλου ή 715 εργαζόμενοι έχει μεικτές αποδοχές από 701-800 ευρώ.

Από τα ίδια στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, μισθούς άνω των 3.000 ευρώ εξασφαλίζουν 50 χιλ. εργαζόμενοι ή το 2,74% του συνόλου.

Στο 68,84% η πλήρης απασχόληση
Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44% ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό.
Επίσης, κατά το έτος 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με  το έτος 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151. 
Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%.
Από τις 293.258 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης.
Στο διάστημα 2014-2017, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647, δηλαδή κατά 17,37%.

Share.

Comments are closed.