Πλειστηριασμοί: Στο «σφυρί» 2.000 ακίνητα κάθε μήνα!

0

Είναι γνωστό πια ότι από την Πρωτοχρονιά του 2019, δεν θα υπάρχει καμία προστασία για την κύρια κατοικία έναντι των τραπεζών, ενώ σε ότι αφορά τις οφειλές στο δημόσιο δεν υπάρχει ούτε τώρα.
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν βέβαιο ότι όσο θα περνά ο καιρός, τόσο θα αυξάνει ο αριθμός των πλειστηριασμών και τόσο θα «μικραίνει» η αξία των ακινήτων που θα βγαίνει στο σφυρί. Έτσι πριν προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα αρχίσουν να εκπλειστηριάζονται και οι πρώτες κατοικίες.
Γιατί δεν υπάρχει καμιά προστασία; Διότι οι στόχοι των τραπεζών και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους δανειστές η ελληνική πλευρά είναι πολύ συγκεκριμένες κάτι που θα φανεί ξεκάθαρα το επόμενο διάστημα.

 • Η άτυπη συμφωνία με τις τράπεζες για να μην βγάζουν μικρής αξίας ακίνητα στον πλειστηριασμό, θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά. Έτσι, το όριο των 300.000 ευρώ θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και από τις αρχές του χρόνου θα υποχωρήσει στις 200.000 ευρώ ενώ από το δεύτερο εξάμηνο και μετά η άτυπη προστασία θα πέσει στις 100.000 ευρώ για να εξαλειφθεί από τις αρχές του νέου έτους.
 • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα γίνονται ολοένα και περισσότεροι με στόχο να φτάσουν ακόμη και στο 90% του συνόλου των πλειστηριασμών.
 • Προς το παρόν τα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί είναι μετρημένα αλλά ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατακόρυφα καθώς για να βγει ο σχεδιασμός των τραπεζών θα πρέπει να εκπλειστηριάζονται περίπου 2000-3000 ακίνητα ανά μήνα μέχρι το φθινόπωρο του 2018.
 • Πολλά από τα ακίνητα θα αγοράζονται από τις ίδιες τις τράπεζες κάτι που θα γίνει και για να προστατευτούν οι τιμές των ακινήτων από την κατάρρευση αλλά και για να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν
 • Ο νόμος Κατσέλη θα γίνει ακόμη αυστηρότερος από τις αρχές του χρόνου κάτι που θα περιορίσει τον αριθμό των ατόμων που θα έχουν προσφύγει σε αυτόν.
 • Από τις αρχές του 2019 θα εκλείψει κάθε προστασία και όσον αφορά στην πρώτη κατοικία. Μέχρι το τέλος του 2018, υπάρχει η προστασία του νόμου Κατσέλη η οποία δεν παρέχεται σε όλους αλλά μόνο σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία είναι τα εξής:
  • Το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη
  • Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%
  • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο μέχρι τα τρία παιδιά.
  • Ο οφειλέτης να κρίνεται ως συνεργάσιμος δανειολήπτης.
Share.

Comments are closed.