Παύει να θεωρείται τo Σάββατο αργία για Γυμνάσια και Λύκεια – Δημόσια και Iδιωτικά

0

Το σχέδιο της νέας υπουργικής απόφασης, ενώ χαρακτηρίζει αργία την Κυριακή για το Σάββατο δεν γίνεται καμία αναφορά, με αποτελέσματα να θεωρείται αυτό ως εργάσιμη ημέρα στα Γυμνάσια και Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά.
Στο σχέδιο υπουργικής απόφασης αναφέρεται ότι για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1157/1981 (Α 126) για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αλλά στη συνέχεια δεν εντάσσεται το Σάββατο στις αργίες.
Αντίθετα το νέο Προεδρικό Διάταγμα για το Δημοτικά Σχολεία στις αργίες κάνει ειδική αναφορά ότι στις αργίες εντάσσονται  “τα Σάββατα και οι  Κυριακές.
Την κίνηση αυτή του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου να θεωρούνται τα Σάββατα ως εργάσιμες ημέρες, εκπαιδευτικοί παράγοντες την ερμήνευσαν ότι έχει σχέση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προκειμένου αυτές να γίνονται και τα Σάββατα, χωρίς τις “έξτρα” αμοιβές για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Επίσης διευκολύνονται και τα Ιδιωτικά Σχολεία στην απασχόληση των εκπαιδευτικών τους τα Σάββατα, προκειμένου να απαλλάσσονται από την καταβολή πρόσθετων αμοιβών.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner