Τι δείχνει η ετήσια έκθεση των ελεγκτών για τη διαφθορά στο Δημόσιο το 2016

0

Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και κακοδιοίκησης, παραβιάσεις σε θέματα δημοσίων έργων, προμηθειών, αδειών λειτουργίας καταστημάτων είναι τα βασικότερα θέματα που περιέχονται στο «φάκελο» για τη διαφθορά στο Δημόσιο το 2016.
Αυτό αποτυπώνεται στις 1.688 υποθέσεις που διερεύνησαν και επεξεργάστηκαν κλιμάκια ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) κατά το έτος 2016. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ , οι ποινικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου τομέα, καθώς και σε αιρετούς και μετακλητούς, και κοινοποιήθηκαν στον ΓΕΔΔ ήταν συνολικά 1267.
Πρόκειται για 1214 υποθέσεις που κατέληξαν στην άσκηση ποινικής δίωξης, για 14 οι οποίες αφορούν σε βουλεύματα και 39 σε δικαστικές αποφάσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα.
Ειδικότερα, ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε 466 δημόσιους/δημοτικούς υπαλλήλους , σε 378 αιρετούς, 159 αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ , 34 υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 56 μετακλητοί, 46 ιατροί, και 75 εκπαιδευτικοί/καθηγητές.

Οι διωκόμενοι που περιλαμβάνονται σε βουλεύματα είναι 3 δημόισοι/δημοτικοί υπάλληλοι, 6 αιρετοί, ένας αστυνομικός , δυο ιατροί, ένας υπάλληλος ευρύτερου δημόσιου τομέα , ένας εκπαιδευτικός. Καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν από δικαστήρια για 29 δημόσιους/δημοτικούς υπαλλήλους, 2 αιρετούς, 2 αστυνομικούς, 4 υπαλλήλους φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 2 εκπαιδευτικούς.
Αξίζει να επισημανθεί ότι και κατά το 2016 διαπιστώθηκε η αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι υποθέσεις ελέγχου εποπτευόμενων ιδιωτικών φορέων του Δημοσίου, με τις υποθέσεις διαφθοράς στους δήμους να ακολουθούν και να έχουν χάσει την πρωτοκαθεδρία. Ήδη προ διετίας είχε επισημανθεί από τον Γενικό Επιθεωρητή ότι η αύξηση των υποθέσεων με επίκεντρο τους εποπτευόμενους από το δημόσιο ιδιωτικούς φορείς ενδεχομένως να οφείλεται στην ολοένα και αυξανόμενη τάση της νομοθεσίας να αναθέτει σε αυτούς τους φορείς άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Κατά τα λοιπά, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών σωμάτων τέθηκαν πλήθος υποθέσεων, πολλές εκ των οποίων, όπως σημειώνεται στη συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης για το έτος 2016, κατέληξαν σε εκθέσεις ελέγχου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι μεταξύ άλλων:

  • η υπόθεση των προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας για τα έτη 2002-2010
  • η υπόθεση ανάπτυξης και εφαρμογής πρότυπου συστήματος επεξεργασίας υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου νερού σε κοινότητες της Ιορδανίας
  • η διενέργεια Ε. Δ. Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου
  • η διενέργεια ελέγχου στον Τομέα Υγειονομικών/ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων), που σχετίζεται με πληρωμές σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας
Share.

Comments are closed.