Αυτοαξιολόγηση και όχι αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς και άλλες προτάσεις

0

Το υπουργείο Παιδείας καταργεί το Π Δ 152 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που θεσπίστηκε το 2013 και φέρνει στις σχολικές μονάδες την «αυτοαξιολόγηση».
Με λίγα λόγια, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των κλιμακίων του ΟΟΣΑ περί ενεργοποίησης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το υπουργείο Παιδείας απαντάει: «Οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται»!
Το υπουργείο Παιδείας, όπως είπαμε, ανακοινώνει επίσημα την κατάργηση του ΠΔ 152 αύριο Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της πρότασής του για τη νέα δομή των σχολείων. Στην πρότασή του το υπουργείο δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στον σύλλογο διδασκόντων των σχολείων.

Οι 7 προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία
Το υπουργείο Παιδείας εισηγείται ένα νέο μοντέλο διοίκησης στα σχολεία και τη «συγκατοίκηση» διευθυντών, εκπαιδευτικών, συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, μαθητών αλλά και εκπροσώπων του κάθε δήμου, σε νέα όργανα (σχολικά συμβούλια) που θα συμμετέχουν στον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ας δούμε αναλυτικά τι εισηγείται το Υπουργείο Παιδείας

  1. «Στο τέλος του σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων αποτυπώνει την κριτική αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωσή του προς όφελος των μερών της σχολικής κοινότητας».
  2. Καθιερώνεται ανώτατο όριο δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους στην εκπαίδευση.
  3. Ενισχύεται η παιδαγωγική αυτονομία της σχολικής μονάδας, δίνονται αυξημένες αρμοδιότητες σε δασκάλους και καθηγητές που σχεδόν θα «συναποφασίζουν» με τους διευθυντές των σχολείων και θα «προσαρμόζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές που εκπορεύονται από το υπουργείο Παιδείας στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των σχολικών τους μονάδων».
  4. Σε κάθε σχολική μονάδα θα λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο διευθυντής του σχολείου και θα αποτελείται από τον σύλλογο διδασκόντων, το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή και τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. Το Σχολικό Συμβούλιο θα συμμετέχει στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, εκφράζοντας προτάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
  5. Δημιουργούνται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) αλλά και Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) που θα αντικαταστήσουν τα περιβαλλοντικά σχολεία.
  6. Προωθούνται συνεργασίες σε επίπεδο «ομάδων σχολείων».
  7. Υιοθετείται θεσμός «εσωτερικού κανονισμού» λειτουργίας της σχολικής μονάδας, κατά το πρότυπο των «εσωτερικών κανόνων» των ΑΕΙ, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της σχολικής κοινότητας συνδιαμορφώνουν τους κανόνες της σχολικής ζωής. Στον κανονισμό αυτόν θα λαμβάνονται υπόψη «οι προτάσεις των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, καθώς η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και εδράζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της ελευθερίας έκφρασης και της παροχής ίσων ευκαιριών για όλους στη μάθηση».
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner