ΑΑΔΕ: 6.227 οφειλέτες χρωστούν 19,7 δισ. ευρώ στην εφορία

0

Την επικαιροποιημένη λίστα των οφειλετών, με συσσωρευμένα χρέη άνω των 150.000 ευρώ έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ

Η λίστα αυτή είναι επικαιροποιημένη με βάση τα στοιχεία έως και τις 9 Αυγούστου 2017 και η συνολική οφειλή από όλα τα ΑΦΜ της λίστας φτάνει τα 19,7 δισ. ευρώ.

Στην λίστα η δημοσιοποίηση της οποίας αποτελεί μνημονιακή δέσμευση δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν οφειλές που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής καταβολή των οφειλόμενων φόρων.

Στην ανακοίνωση με την οποία συνοδεύει την λίστα των μεγάλων οφειλετών του δημοσίων διευκρινίζει ότι στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η σχετική λίστα είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο της ΑΑΔΕ

Share.

Comments are closed.