Στο αέρα η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολείων

0

Η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών, ήταν πάντα μια απλή διαδικασία, στην οποία ποτέ δεν παρατηρούνταν διαδικαστικά προβλήματα και τώρα κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-8-2017, εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας,  δεν μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να είναι υποψήφιος για τη θέση υποδιευθυντή αν έχει κριθεί υπεράριθμος.

Όπως είναι γνωστό η κρίση της υπεραριθμίας γίνεται με βάση την οργανικότητα, άσχετα αν κάποιος μπορεί να συμπληρώνει το ωράριό του στο σχολείο που κρίθηκε υπεράριθμος.

Τις τελευταίες ημέρες όμως έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση καθώς κάποιοι εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί υπεράριθμοι αλλά μπορεί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους θέσης, γιατί κάποιος άλλος εκπαιδευτικός απουσιάζει προσωρινά, π.χ. με απόσπαση, ζητούν να μπορούν να είναι και εκείνοι υποψήφιοι.

Η σύγχυση αυτή επιτάθηκε μετά από μία διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου  και συγκεκριμένα με την Φ.361.22/72/145521/Ε3/4-9-2017, σύμφωνα με την οποία αναφέρεται ότι ” … όσον αφορά στο κριτήριο της υπεραριθμίας αυτό κρίνεται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων“.

Χωρίς λόγο και παρά τη ρητή αναφορά τόσο στην εγκύκλιο όσο και στο νόμο 4327/2015, η εγκύκλιος αυτή, ερμηνεύεται από κάποιους διευθυντές εκπαίδευσης ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί ως οργανικά υπεράριθμοι αλλά συμπληρώνουν το ωράριό τους,  έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του υποδιευθυντή καθώς επίσης δεν έχει διευκρινιστεί αν ο διευθυντής του σχολείου στον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφίων διευθυντών είναι αρμόδιος να απορρίψει ή όχι την αίτηση.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι σε άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης οι οργανικά υπεράριθμοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών και σε άλλες όχι.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μέσα στα σχολεία, να υπάρξουν εντ’άσεις, ενστάσεις και πιθανόν δικαστικές προσφυγές, με εντελώς αρνητικές συνέπειες για το σχολικό κλίμα, για κάτι που ήταν εντελώς ξεκάθαρο από το νόμο.

Το υπουργείο οφείλει τάχιστα να διευκρινίσει τη διαδικασία, ώστε να τηρηθεί η νομοθεσία και όλα τα σχολεία να λειτουργήσουν στο ίδιο πλαίσιο. 

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner