Σύλλογος εκπαιδευτικών Αμαρουσίου: Άμεση απόσυρση του ΠΔ 79 γιατί είναι η θεσμική έκφραση των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών πολιτικών

0

Την 1η Αυγούστου 2017, αιφνιδιαστικά, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, πιστή στην υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων που η ίδια έχει αναλάβει και της πολιτικής των κατευθύνσεων της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α., συνεχίζοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων την οποία κάποτε καταδίκαζε, επέλεξε να επιβάλει ένα Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είκοσι, σχεδόν, χρόνια μετά τα Π.Δ. 200 και 201 του 1998.

Το νέο Π.Δ. 79 για την οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων ενσωματώνει τις υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο  καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα, εκσυγχρονίζοντας  και ενισχύοντας  τους μηχανισμούς περικοπών και λιτότητας και αναβαθμίζοντας  το ιεραρχικό/αυταρχικό μοντέλο διοίκησης στην κατεύθυνση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο του σχολείου και των ολοένα ελαστικοποιούμενων σχέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Παράλληλα διατηρεί και αναβαθμίζει το θεσμικό πλαίσιο της ιδεολογικού φρονηματισμού παρά το μισό βήμα της αποσύνδεσης της επιλογής σημαιοφόρων από τις βαθμολογικές επιδόσεις διατηρώντας ουσιαστικά τον απαράδεκτο (μιλιταριστικού χαρακτήρα και επιβεβλημένο από τον δικτάτορα Ι. Μεταξά) θεσμό των μαθητικών παρελάσεων με τον οποίο ως σωματείο διαφωνούμε κάθετα. 

Συγκεκριμένα:

  • Το νέο Π.Δ. 79 ενσωματώνει στο σύνολό τους τις υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, δηλαδή ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης και δημοσιονομικής προσαρμογής του δημόσιου σχολείου στη μνημονιακή πολιτική, εξαφάνισης εκπαιδευτικών κενών και δημιουργίας πλεονασμάτων, απολύσεων αναπληρωτών, κατακερματισμού του σχολείου και αναδιαμόρφωσης του προγράμματός του με  βάση τους μνημονιακούς περιορισμούς και τις κατευθύνσεις του Ο.Ο.Σ.Α. Και με τη βούλα πλέον του νέου Π.Δ. 79, το δημόσιο σχολείο, μεταλλάσσεται έτσι στο πολυκατακερματισμένο, φθηνό σχολείο της ευελιξίας, της αγοράς και της αποσπασματικής πληροφορίας.
  • Συγκροτείται νέος μηχανισμός περικοπών – οι τριμελείς επιτροπές σε επίπεδο Διεύθυνσης Π. Ε. για τη διενέργεια εγγραφών. Υλοποιώντας την κατεύθυνση του Ο.Ο.Σ.Α. για αύξηση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, το νέο Π.Δ. προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σ’ ένα τμήμα, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Π. Ε. έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που πλεονάζουν σε όμορα σχολεία αντί να δημιουργηθεί επιπλέον τμήμα στο σχολείο. Επίσης, στο Π.Δ. ενσωματώνεται η διάταξη του Π.Δ. 201 για κατάργηση τμημάτων στα συστεγαζόμενα σχολεία, όταν το σύνολο των μαθητών μιας τάξης μειώνεται καθώς και οι διατάξεις της εγκυκλίου που καθόριζαν τον ασφυκτικό ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας του ολοήμερου σε μηνιαία βάση ώστε να διαγράφονται (!!) από το ολοήμερο οι μαθητές που ξεπερνούν τις 15 απουσίες περικόπτοντας έτσι τμήματα όπου παρουσιάζεται μειωμένη συμμετοχή.
  • Αφαιρεί αρμοδιότητες από το Σύλλογο Διδασκόντων. «Η σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος συνιστά ευθύνη του Διευθυντή…» ορίζεται στο άρθρο 11 παρ.5 του Π.Δ. 79. Η απαράδεκτη επιδίωξη να αφαιρεθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων το στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα της συλλογικής διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος είναι ενδεικτική της αντίληψης διοικητισμού και μονοπρόσωπων αποφάσεων.
  • Ιδρύεται αυτοτελής Σχολική Περιφέρεια Τμημάτων Ένταξης αντί να ιδρύονται Τ.Ε. σε κάθε Σχολείο και Νηπιαγωγείο με ενδεχόμενο κίνδυνο σε κάθε Τ.Ε να αντιστοιχούν περισσότερα σχολεία/νηπιαγωγεία.
  • Δίνει αυξημένο ρόλο στους σχολικούς συμβούλους (38 φορές γίνεται αναφορά στο θεσμό στις σελίδες του Π.Δ.) κάτι που παραπέμπει αναπόφευκτα στο ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν στην εφαρμογή της αξιολόγησης (κάτι που έκαναν με ιδιαίτερη θέρμη στο πολύ πρόσφατο παρελθόν). 
  • Η αποσπασματική ύπαρξή στο νέο Π.Δ. κατακτήσεων του κλάδου  (προσμέτρηση της ώρας της σίτισης στο ωράριο, κάτι το οποίο το εκπαιδευτικό κίνημα απαίτησε δυναμικά) δεν αναιρεί το συνολικό αντιεκπαιδευτικό προσανατολισμό του.

Επιπλέον, στις συνεδριάσεις στις οποίες τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (από 28/8/2017 έως 31/8/2017), με βάση τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ καλούνται να καθορίσουν τα κενά και να προχωρήσουν σε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σ’ αυτά, είναι σαφές ότι θα επιχειρηθεί για μια ακόμη φορά η λογιστική αποτύπωση των κενών υπό το πρίσμα των Υ.Α. για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, του Π.Δ. 79, των περικοπών και της μείωσης του προσωπικού με βάση τις μνημονιακές αξιώσεις. 

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει άμεσα απόφαση σχετικά με την απόσυρση του Π. Δ. 79/2017.

  1. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στο σχολείο της αγοράς και του ανταγωνισμού, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών, το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας, με τα σωματεία μας, ως ελεύθερες, ανεξάρτητες, ταξικές συλλογικότητες και τους Συλλόγους Διδασκόντων, ώστε να γίνουν το αποφασιστικό όργανο στο σχολείο.
  2. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το Ενιαίο Δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 αποκλειστικά  στο δημόσιο Νηπιαγωγείο στα πλαίσια του 14χρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Καλούμε τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μη συναινέσουν στην εσπευσμένη πραγματοποίηση συνεδριάσεων για στον καθορισμό των λειτουργικών κενών, να καταγγείλουν οποιαδήποτε προσπάθεια υποχρεωτικών μετακινήσεων, συμπτύξεων τμημάτων, συγχωνεύσεων, δημιουργίας τεχνητών πλεονασμάτων και να μην τη νομιμοποιήσουν. 

Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε. της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας, να μπλοκάρουμε από κοινού, με παραστάσεις διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις στη Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας, όλες τις προσπάθειες επιβολής υποχρεωτικών μετακινήσεων, συμπτύξεων – συγχωνεύσεων, δημιουργίας πληθωρικών τμημάτων, ενεργοποίησης των τριμελών επιτροπών.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, να συνεδριάσουν, να αποτυπώσουν όλα τα κενά των σχολείων τους, σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, καθώς και δασκάλους,  δασκάλους ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη), εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής),  ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο και να διεκδικήσουν από το ΥΠΠΕΘ και τις Διευθύνσεις Π.Ε. την πλήρη κάλυψη τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να διαμορφώσουν με δημοκρατικές διαδικασίες το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Καλούμε και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους Συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων του συλλόγου μας να προχωρήσουν στη συγκρότηση τμημάτων αμιγούς χαρακτήρα (αμιγώς κλασσικού, αμιγώς ολοήμερου προγράμματος) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων και την εναλλαγή της βάρδιας των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας σχολικής χρονιάς.

Μπλοκάρουμε κάθε απόπειρα να χρησιμοποιηθούν πλεονάζουσες ώρες για να καλυφθούν ώρες σε παράλληλη στήριξη.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 79 ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Share.

Comments are closed.