Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

0

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου:

Α. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ ́ΑΘΗΝΑΣ1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Γλυφάδας
2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Ξάνθης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Κομοτηνής.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ ́ΑΘΗΝΑΣΕΕΕΕΚ Καλλιθέας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Χίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαΐδας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Φλώρινας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ- ΠΡΩΤΙΑΣΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Ηγουμενίτσας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Τρικάλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Κεφαλονιάς.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Χανίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΕ.Ε.Ε.ΕΚ. Θήρας.

Β. Προάγονται από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ1ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από 6/θ σε 9/θ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΕΛΕΠΑΠ από 6/θ σε 9/θ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ́ ΑΘΗΝΑΣ1) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής από 5/θ σε 6/θ.

2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης από 3/θ σε 4/θ.

3) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας – ΣΜΕΑ Ν. Ιωνίας από 5/θ σε 6/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΕιδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας από 1/θ σε 2/θ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΕιδικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης από 6/θ σε 7/θ.

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην ΨΚΒΕ) από 7/θ σε 8/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΕιδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου από 1/θ σε 2/θ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αργούς από 6/θ σε 8/θ.

Γ. Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2017 -2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθ- μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ2ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝΕιδικό Γυμνάσιο Χανίων.
Share.

Comments are closed.