14 αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών 1-10 Σεπτεμβρίου

0

Όλοι γνωρίζουμε ότι σε δέκα μέρες όλο το Εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας θα παρουσιαστεί στα Δημοτικά σχολεία της χώρας να αναλάβει υπηρεσία για τη νέα σχολική χρονιά.
Σε αυτό το διάστημα σύμφωνα με το νέο ΠΔ 79 οι Σύλλογοι Διδασκόντων στα Δημοτικά σχολεία πρέι να πάρουν 14 αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι:

 1. Ορισμός κριτηρίων και κατανομή τμημάτων/τάξεων (αν δεν έχει γίνει τον Ιούνιο).
 2. Σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.
 3. Κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών.
 4. Ορισμός εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθώς και ορισμός εκπαιδευτικών οι οποίοι θα φέρουν ανά ημέρα την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος  
 5. Ορισμός υπεύθυνων εκπαιδευτικών στις παρελάσεις και στον γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών.
 6. Τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού.
 7. Προγραμματισμός συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου.  
 8. Εποπτεία και  διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής.
 9. Κατάρτιση του ετήσιου ή του τριμηνιαίου προγραμματισμού των σχολικών δράσεων (όπως διδακτικές επισκέψεις, ημερήσια εκδρομή, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις).  
 10. Ανάθεση εξωδιδακτικών αρμοδιοτήτων
 11. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κτιριακών και άλλων προβλημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου,  
 12. Πρόσκληση Σχολικού Συμβουλίου για να αποφασίσει, εκτός των άλλων, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας σίτισης των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 13. Προγραμματισμός συναντήσεων με γονείς. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων κατά τάξη ή συλλογικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες και ημέρες επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους ή για γενικότερα θέματα που αφορούν την αγωγή και την πρόοδο των μαθητών και εν γένει τη λειτουργία του σχολείου.
 14. Πιθανές συμμετοχές εκπαιδευτικών στην οργάνωση των επιμορφωτικών δράσεων των Σχολικών Συμβούλων από 1-10 Σεπτεμβρίου.

Αυτά προς το παρόν και καλά μπάνια στο υπόλοιπο δεκαήμερο.

Share.

Comments are closed.