Υποχρεωτικά οι δάσκαλοι θα συνοδεύουν τους μαθητές από την τάξη στο προαύλιο

0

Σύμφωνα με το νέο ΠΔ 79, όπως και παλιά, υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Το νέο στοιχείο είναι ότι ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο.

Αυτό ορίζει ρητά του νέο Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, τροποποιώντας τη συγκεκριμένη διάταξη του Προεδρικού Διατάγματος που ίσχυε, το οποίο προέβλεπε: “Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι’ αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ’ αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές”.

Share.

Comments are closed.