Οι αλλαγές που φέρνει το νέο ΠΔ 79/2017

0

Αλλαγή ωρολογίου προγράμματος
Όπως προβλέπει το νέο προεδρικό διάταγμα ΠΔ 79/2017 αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα στο δημοτικό σχολείο. Τα μαθήματα της 1ης Διδακτικής περιόδου θα ξεκινούν 5 λεπτά αργότερα σε σχέση με ότι ίσχυε ως τώρα.
Σύμφωνα με το νέο ΠΔ 79/2017 προβλέπεται υποδοχή των μαθητών  από 08.00-08.15 και έναρξη της 1ης διδακτικής περιόδου στις 8.15. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται στα 85 λεπτά.
Ως τώρα και σύμφωνα με την ΥΑ  στις 26-4-2016 η υποδοχή μαθητών ήταν 08.00 – 08.10.
Η έναρξη της 1ης διδακτικής περιόδου ήταν 08.10 και ήταν 90 λεπτά.

Σημαιοφόροι με κλήρωση, τέλος η βαθμολογία
Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου καιo άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Αφαιρέθηκε η παρουσία σημαιοφόρων στη δοξολογία
Επίσης στο νέο Προεδρικό Διάταγμα αφαιρέθηκε η εξής πρόβλεψη που περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο Διάταγμα που καταργήθηκε:
«Ο σημαιοφόρος με τη σημαία του σχολείου και οι παραστάτες παρίστανται στη δοξολογία».

Εκκλησιασμός μαθητών
Ο εκκλησιασμός  των μαθητών του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τις επίσημες εορτές του σχολείου που είναι

  • στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
  • στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.,
  • στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου
  • στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τρώων Ιεραρχών.

Επ’ ευκαιρία δε των εορτών του παρόντος άρθρου δύναται να πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner