Ανοιχτή  επιστολή προς υπουργό Παιδείας: Πώς αποκαθίσταται το περί δικαίου αίσθημα μιας σχολικής κοινότητας;

0

Ανοιχτή επιστολή έστειλαν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, σχετικά με τις επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων.

Στην επιστολή τους εκφράζουν τις απορίες τους για τον τρόπο που λειτούργησε το νέο διάταγμα επιλογής στελεχών και την αναστάτωση που θα επιφέρει σε κάποια σχολεία ο νέος τρόπος επιλογής, λόγω του γεγονότος ότι δεν ελήφθη καθόλου υπ’ όψιν η διαδικασία έκφρασης γνώμης των συνηπηρατούντων

Ακολουθεί η επιστολή
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με τον ν. 4327/2015 σύμφωνα με τον οποίον η γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων έκρινε σε μεγάλο βαθμό την επιλογή Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, σε συγκεκριμένο Σχολείο της Θεσσαλονίκης εξελέγη με τη συντριπτική πλειοψηφία των 56  ψήφων,  ο κ. Α.Β. ενώ η μέχρι τότε  διευθύντρια Ε.Μ. έλαβε μόλις 5 ψήφους, καθώς ο τρόπος διοίκησής της επέφερε διάσπαση της συλλογικότητας του Συλλόγου Διδασκόντων, με άμεσο αντίκτυπο  τη δημιουργία αρνητικού  παιδαγωγικού κλίματος.
Με τον ν. 4473/2017 ζητήθηκε, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, η έκφραση γνώμης του συλλόγου διδασκόντων, χωρίς να γίνεται σαφές με ποιον τρόπο αυτή θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.
Κατά τη διαδικασία αυτή, ο διευθυντής του συγκεκριμένου Σχολείου Θεσσαλονίκης κ. Α.Β., μετά από δύο έτη θητείας κατά τα οποία το σύνολο της Σχολικής Μονάδας (μαθητές, γονείς, διδακτικό προσωπικό) λειτούργησε σε κλίμα συναίνεσης και αγαστής συνεργασίας, με εκπληκτικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα, έλαβε 65 θετικές ψήφους (και στα 4 προδιατυπωμένα ερωτήματα) σε σύνολο 65 ψηφισάντων. 
Ωστόσο, η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων δεν ελήφθη, όπως αποδείχθηκε, υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας επιλογής (ούτε καν στη συνέντευξη, της οποίας τα αποτελέσματα, κυμαίνονται μεταξύ βαθμολογίας 6-8). Συνέπεια δε τούτου ήταν να επικρατήσουν τα αντικειμενικά κριτήρια της «επιστημονικής και παιδαγωγικής επάρκειας», γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην αποπεμφθείσα με τον προηγούμενο νόμο κ. Ε.Μ. να επιστρέψει  στο σχολείο. 
Εάν λοιπόν, κ. Υπουργέ, όπως καλόγνωμα δεχόμαστε, ενδιαφέρεστε πραγματικά για «την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, την ανάπτυξη παιδαγωγικών πρωτοβουλιών και τις οργανωτικές/διοικητικές ικανότητες των διευθυντών σχολικών μονάδων», όπως υποδεικνύουν τα ερωτήματα που εσείς απευθύνατε στους συλλόγους διδασκόντων, επιτρέψτε μας να διερωτηθούμε:

  • Γιατί οι σύλλογοι διδασκόντων υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν μια διαδικασία έκφρασης γνώμης που δεν ελήφθη υπόψη, ακόμα κι όταν αυτή εξέφραζε την πλήρως ομονοούσα γνώμη των διδασκόντων απέναντι σε ένα πρόσωπο, τη στιγμή που θα αρκούσε η καταμέτρηση των μορίων των «αντικειμενικών» κριτηρίων σε συνδυασμό με μια τυπική συνέντευξη των υποψηφίων;
  • Με ποιον τρόπο επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι της συνεργασίας και εμπιστοσύνης που εσείς θέσατε, όταν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής επιστρέφουν στα σχολεία, από τα οποία αποπέμφθηκαν, οι διευθυντές του ν. 4327/2015;
  • Πώς ζητείται από τον σύλλογο διδασκόντων, τη μαθητική κοινότητα και τον σύλλογο γονέων, που ομόφωνα εξέφρασαν γνώμη υπέρ του διευθυντή που εξελέγη με την προηγούμενη διαδικασία (σύμφωνα με επιστολές που βρίσκονται στο αρχείο του Σχολείου & έχουν αποσταλεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ), να συνεργαστούν και να διαμορφώσουν κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, με τη διευθύντρια που κατά τα 4 έτη της θητείας της διέρρηξε τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνοχής στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα; 

Κύριε Υπουργέ,
Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό που έχει λάβει η υποψήφια κατά την εκλογή διευθυντών του ν. 4327/2015 από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου στο οποίο επιστρέφει με τον ν. 4473/2017. 
  • Το  ομόφωνο αποτέλεσμα της έκφρασης γνώμης του συλλόγου διδασκόντων με το ν. 4473/2017 προς το πρόσωπο του διευθυντή που εξελέγη με την εφαρμογή του ν. 4327/2015.

Θέλουμε να εκφράσουμε την απορία μας πώς συνάδουντα παραπάνω με τις δημοκρατικές αρχές που επιθυμεί να υπηρετήσει η Κυβέρνησή σας και εν τέλει σε ποιον βαθμό αποκαθίσταται το περί δικαίου αίσθημα ολόκληρης της σχολικής κοινότητας σε μια διαδικασία που δεν έχει μόνο διοικητικές, αλλά και παιδαγωγικές προεκτάσεις.
Με εκτίμηση,
Εκπαιδευτικοί του Σχολείου
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2017
»

 

Share.

Comments are closed.