Άριστοι οι Πρωτοβάθμιοι και μη άριστοι οι Δευτεροβάθμιοι στον Πειραιά

0

Και τώρα που αρχίζουν και ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων θα σας παρουσιάσουμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τη βαθμολογία των Συμβουλίων επιλογής την Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας στον Πειραιά.
Εκεί εμφανίστηκε το εξής καταπληκτικό φαινόμενο:
Οι άριστοι στην πρωτοβάθμια άγγιξαν το 59% σε αντίθεση με τη δευτεροβάθμια όπου οι άριστοι άγγιξαν μόλις το 3%.
Αυτή η τεράστια απόκλιση σημαίνει δύο πράγματα:

Δείτε το πίνακα με τα στοιχεία που μας έστειλαν και βγάλτε τα συμπεράσματά σας

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κλίμακα Βαθμολογίας Υποψήφιοι Ποσοστό Κλίμακα Βαθμολογίας Υποψήφιοι Ποσοστό
8 105 58,99% 8 7 2,94%
7,98 – 7,75 24 13,48% 7,98 – 7,75 47 19,75%
7,50 – 7,74 17 9,55% 7,50 – 7,74 33 13,87%
7,00 –  7,49 25 14,04% 7,00 –  7,49 42 17,65%
6,00 6,99 0 0,00% 6,00 – 6,99 50 21,01%
5,00 – 5,99 0 0,00% 5,00 – 5,99 36 15,13%
< 5 7 3,93% < 5 23 9,66%
Σύνολο 178 100,00% Σύνολο 238 100,00%
Share.

Comments are closed.