Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Η εποπτεία της Ελλάδας δεν θα τελειώσει το 2018

0

Ο δρόμος για την οικονομική κανονικότητας θα είναι μακρύς και όλα δείχνουν ότι το τέλος της εποπτείας της Ελλάδας δεν θα έλθει το 2018 , παρά την σχετική αύξηση των βαθμών ελευθερίας στην άσκηση πολιτικής επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην τριμηνιαία έκθεσή του για την οικονομία.

Η διαφαινόμενη ανάκαμψη, την οποία η έκθεση την κατεβάζει το 1,5% με 1,6% για το 2017, είναι εύθραυστη σημειώνει και θα διακοπεί αν η χώρα εγκαταλείψει το μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων.

Η χαμηλότερη εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας, σε σχέση με τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού (+2,7%), οφείλεται:

 • στη μεγάλη καθυστέρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης
 • στη συνακόλουθη έξαρση της αβεβαιότητας
 • στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης

Την ίδια ώρα, ωστόσο, το Γραφείο Προϋπολογισμού χαρακτηρίζει ως «θετική εξέλιξη» το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης, το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Για να υπάρξει θετική συνέχεια

To Γραφείο Προϋπολογισμού ερμηνεύει από την πλευρά του την απόφαση της κυβέρνησης για έξοδο στις αγορές ως δήλωση πρόθεσης εκπλήρωσης των τρεχουσών συμφωνιών και θέτει 4 βασικούς άξονες ώστε να υπάρξει συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων. Τι απαιτείται;

 • να συνεχιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε η πίεση των τόκων από τις αγορές να μην οδηγήσει στο φαύλο κύκλο ελλειμμάτων, ύφεσης, πολιτικής αστάθειας
 • να διασφαλισθεί η οικονομική μεγέθυνση με διάρκεια πράγμα που συνυφαίνεται με την εφαρμογή του Μνημονίου και κυρίως των μεταρρυθμίσεων,
 • να επιτευχθεί κοινωνική σταθερότητα και συνοχή με θεραπείες των ανισοτήτων, της ανεργίας, της φτώχειας και διασφάλιση ενός θεσμικού πλαισίου υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού και προστασίας της εργασίας
 • να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα με όσο το δυνατό ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο απευθύνει έκκληση να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να καλυφθούν οι απώλειες τις κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζονται επενδύσεις πάνω από 100 δισ. ευρώ μέχρι το 2022. Είναι σαφές, ότι αυτό το ποσό μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για να πραγματοποιηθούν όμως οι ιδιωτικές επενδύσεις, θα πρέπει να αρθούν παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη, όπως:

 • Η φορολογική πολιτική (υψηλή φορολογία, συχνές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς) που εφαρμόζεται αποτελεί αντικίνητρο για επενδύσεις.
 • Η άρση της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια (μείωση ρευστότητας, δανειοδοτήσεων, καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ, επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων) η οποία προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, κάτι που προφανώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία καθώς και τις προοπτικές για έξοδο από την κρίση.
 • Η βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας διοίκησης.
 • Η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης

«Ο δρόμος για την κανονικότητα θα είναι μακρύς και όλα δείχνουν ότι το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας δεν θα έλθει το 2018, παρά την σχετική αύξηση των βαθμών ελευθερίας στην άσκηση πολιτικής. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πώς αυτό που πολλές φορές αποκαλείται ‘εποπτεία’ στο δημόσιο λόγο, χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη μετάθεση ευθυνών σε άλλους στην άσκηση πολιτικής. Επίσης, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η λεγόμενη ‘πολυμερής εποπτεία’ είναι μέρος των νέων συνθηκών που διαμόρφωσε η ίδια η ευρωπαϊκή ενοποίηση, δηλαδή της θεμελιώδους αλλαγής της έννοιας της ‘εθνικής κυριαρχίας’», αναφέρεται. 

Διαβάστε ολόκληρη την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner