ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ: Ο «Τειρεσίας» της κινητής τηλεφωνίαςμόλις ξεκίνησε.

0

Δεν είναι άγνωστο το φαινόμενο κάποιοι χρήστες κινητής τηλεφωνίας να “φεσώσουν” τη μια εταιρεία και προσχωρήσουν και να κάνουν σύνδεση με μια άλλη εταιρεία. Όμως όλα αυτά από σήμερα τέλος καθώς παίρνει μπροστά ο «Τηλεγνούς», φορέας αντίστοιχος με το «Τειρεσία» που πιάνει στην τσιμπίδα του τους ασυνεπείς στις τραπεζικές συναλλαγές.
Ο Τηλεγνούς που συμμετέχουν με ισόποσα μερίδια  Cosmote, Vodafone, Wind και Cyta ξεκινάει την λειτουργία του μετά από την θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός του είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητών επικοινωνιών. Πηγές των δεδομένων και αποδέκτες της πληροφορίας που θα προκύπτει από το αρχείο θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών, που εκάστοτε συμμετέχουν στο φορέα.
Όπως αναφέρετε δύο είναι τα κριτήρια για την ένταξη κάποιου στον Τηλεγνού:

  1. Οφειλή  ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα ημέρες.
  2. Ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας. Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ληξιπρόθεσμη καθίσταται η οφειλή που παραμένει μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ΄αυτού.

Πόσο εύκολο είναι τώρα να βγει κάποιος από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρεί η Τηλεγνούς; Με την τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής στην εκάστοτε εταιρεία κινητών επικοινωνιών, η εταιρεία διαγράφει άμεσα την εγγραφή από το αρχείο της Τηλεγνούς.

Περισσότερα ΕΔΩ

Share.

Comments are closed.