Πάμε για κατάργηση του ΣτΕ;

0

Σχέδιο για κατάργηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσω δημοψηφίσματος αποκαλύπτει η εφημερίδα «Παραπολιτικά». Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα γίνεται λόγος για PLAN B΄ που περιλαμβάνει την ίδρυση Συνταγματικοί Δικαστηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο . Στις 17 Μαΐου 1929.
Μάλιστα εκείνη τη μέρα ο στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υποσχέθηκε να συγχαρεί τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αν ακυρώσουν πράξη της κυβέρνησής του έμεινε στην ιστορία:

«…Δεν σας υπόσχομαι ότι η κυβέρνησις εκ προθέσεως θα διαπράξη παρανομίαν, δια να σας δώση την ευκαιρίαν ν΄ακυρώσητε την πράξιν της και την επαναφέρητε εις την τάξιν. Άλλωστε, αν η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, η λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η αρχή ίσως περισσοτέρας προσοχής εκ μέρους των κυβερνώντων, όπως αποφεύγουν παρανόμους πράξεις. Αλλ΄ όσην προσοχήν και αν δείξωμεν είναι ανθρώπινον, να υποπέσωμεν και εις παρανόμους ενεργείας.
Όταν δε έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το Συμβούλιον της Επικρατείας να της πη, ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν, ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή
».

Share.

Comments are closed.