Τελικός Ενιαίος Πίνακας Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Π.Ε. της Β΄ Αθήνας

0

Το Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών Π.Ε. της Β΄ Αθήνας ανακοίνωσε τον τελικό ενιαίο πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2017.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του πίνακα εγγράφως εντός τριών ημερών από 19-7-2017 μέχρι 21-7-2017 και ώρα 15:00.
Οι υποψήφιοι Γαρυφαλλίδου Δέσποινα, Καραΐσκος Νικόλαος και Σιμάτου Λευκοθέα, αποκλείονται από τη διαδικασία, επειδή δεν προσήλθαν για τη συνέντευξη.

Παρακάτω δείτε:

  1. Τον τελικό αξιολογικό πίνακα
  2. Τον τελικό πίνακα με βάση τα προσόντα &
  3. Τον τελικό πίνακα με βάση τα μόρια συνέντευξης
Share.

Comments are closed.