Αντισυνταγματική η διάταξη για τους Σχολικούς Συμβούλους στις επιλογές Διευθυντών Σχολείων

0

Η 11σέλιδη γνωμοδότησή του Συνταγματολόγου καθηγητή Ν. Αλεβιζάτου κρίνει αντισυνταγματική τη διάταξη για τη μοριοδότηση των Σχολικών Συμβούλων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολείων.

Η γνωμοδότηση αυτή παραδόθηκε στην Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΠΕΣΣ Γιώργος Αλεξανδράτος στη  Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

Συγκεκριμένα είπε: «Το ΔΣ της ΠΕΣΣ, με ομόφωνη Απόφαση του (27-5-2017), ζήτησε ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ από τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Αλιβιζάτο Νικόλαο. Ο καθηγητής κ. Αλιβιζάτος παρέδωσε 11σέλιδη ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, η οποία στα συμπεράσματα της, ως προς τη διάταξη του Άρθρου 1 παράγραφο 6 εδάφιο στ΄ του Νόμου 4473/2017 (επιλογής διευθυντών) όπου αναφέρει στο κριτήριο «Υπηρεσιακής κατάστασης» ότι η διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου «αποτιμάται με μία μονάδα για κάθε έτος με κατ’ ανώτατο όριο δύο (2) μονάδες», αποφαίνεται ότι κρίνεται «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ».
Δηλαδή, κρίνεται αντισυνταγματική η σχετική διάταξη του πρόσφατου Νόμου 4473/2017, η οποία ουσιαστικά ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ το έργο και το ρόλο των Σχολικών Συμβούλων»

Αναλυτικά το εδάφιο στο οποίο αναφέρεται η γνωνοδότηση
«β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα: αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., Διευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Διευθυντή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Διευθυντή σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.): 0,5 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Share.

Comments are closed.