Η Πανελλήνια Ένωση Δ/ντων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. είναι αντίθετη με τη διαδικασία συνέντευξης υποψηφίων Διευθυντών

0

Την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για χρήση της αδόμητης συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωσης Διευθυντών σχολικών Μονάδων, «ώστε να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος, όπου με υποβολή διφορούμενων ερωτήσεων ή ερωτήσεων-παγίδων από μέλη των Συμβουλίων Επιλογής, στοιχειοθετούνταν» και καλεί τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν το κύρος και την αξιοπιστία των Συμβουλίων με τον «καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου και περιγράμματος εντός των οποίων θα πρέπει υποχρεωτικά να κινούνται οι ερωτήσεις τους προς τους/τις υποψήφιους/ες Δ/ντές-Δ/ντριες.».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δ/ντων Σχολικών Μονάδων Π.Ε.
«Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψήφιων Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων στα Συμβούλια Επιλογής, το ΔΣ της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών σχολικών Μονάδων Π.Ε., έχει να επισημάνει τα εξής: Εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για χρήση της αδόμητης συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων.
Δυστυχώς, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιλέγει τον πιο αμφισβητούμενο τρόπο συνέντευξης, απορρίπτοντας τόσο τη δομημένη συνέντευξη που πρόσφατα έχει ψηφιστεί για την επιλογή προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο με τον νόμο Βερναρδάκη (Ν.4369/2016), όσο και την ημι-δομημένη συνέντευξη με τράπεζα θεμάτων–μελετών περίπτωσης που εφαρμόστηκε στις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης το 2011, σύμφωνα με τον Ν.3848/2010, οι οποίες επιστημονικά αποδεδειγμένα έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα. Καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , να αποστείλει τουλάχιστον άμεσα προς όλα τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής, ένα σαφές πλαίσιο και περίγραμμα εντός των οποίων θα πρέπει υποχρεωτικά να κινούνται οι ερωτήσεις τους προς τους/τις υποψήφιους/ες Δ/ντές-Δ/ντριες, ώστε να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος, όπου με υποβολή διφορούμενων ερωτήσεων ή ερωτήσεων-παγίδων από μέλη των Συμβουλίων Επιλογής, στοιχειοθετούνταν προαποφασισμένες χαμηλές βαθμολογίες υποψηφίων. Στην περίπτωση που το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν υλοποιήσει την παραπάνω πρότασή μας, καλούμε τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής, στην κατεύθυνση διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των Συμβουλίων, να προχωρήσουν με πρωτοβουλία τους, στον καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου και περιγράμματος εντός των οποίων θα πρέπει υποχρεωτικά να κινούνται οι ερωτήσεις τους προς τους/τις υποψήφιους/ες Δ/ντές-Δ/ντριες.
Τέλος, θεωρούμε ότι εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν υλοποιηθεί, τότε είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε συνεντεύξεις που δεν θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας και θα πλήττουν καίρια την εγκυρότητα και αποδοχή με τις οποίες αυτή θα πρέπει να περιβάλλεται

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner