Και οι οικογένειες δασκάλων και Καθηγητών στις κατασκηνώσεις του υπ. Παιδείας στον Άγιο Ανδρέα

0

Από φέτος και οι οικογένειες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα να συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας που βρίσκονται στον Άγιο Ανδρέα, περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.
Ήδη ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ενημέρωσε:
α) Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας (Σ.Υ.Κ.Υ.Υ.Π.),
β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.),
γ) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.),
δ) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.)
και τους ζήτησε , για το έτος 2017 και ειδικότερα για την περίοδο μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2017, να οργανώσουν την λειτουργία του τμήματος Α των καταλυμάτων της εν λόγω κατασκλήνωσης.
Σε αυτό το τμήμα θα διαμείνουν εν ενεργεία υπάλληλοι μελή του Σ.Υ.Κ.Υ.Υ.Π. και της Π.Ο.Σ.Υ.Π., καθώς και εκπαιδευτικοί, μέλη της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Δ.Ο.Ε., με τις οικογένειές τους.
Για τη διαμονή των υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών θα καταβληθεί συνδρομή, το ποσό της οποίας θα ορισθεί μετά από πρόταση του Δ.Σ. του τμήματος Α των καταλυμάτων, για την κάλυψη των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών.
Οι περίοδοι διαμονής, ο αριθμός και η επιλογή των υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών που θα διαμείνουν, θα καθαρισθούν με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος Α των καταλυμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργικών οικίσκων που θα παραδοθούν από την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ικανοποίησε το αίτημα της ΔΟΕ το Υπουργείο Παιδείας
Για το θέμα αυτό η ΔΟΕ είχε ζητήσει κι έγινε αποδεκτό, πλην των παιδιών των εκπαιδευτικών, να συμμετέχουν και οικογένειες. Συγκεκριμένα στις 08/6/2017 η ΔΟΕ με έγγραφό της ζητούσε από το Υπουργείο Παιδείας:
«το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 35 του Ν.4415/16 «Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)», αιτείται, στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, την συμμετοχή μας στην κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, και διεκδικεί την ικανοποίηση του αιτήματος να συμπεριληφθούν οικογένειες εκπαιδευτικών, μελών της Δ.Ο.Ε., στα οικήματα της κατασκήνωσης του Αγίου Ανδρέα κατά την κατασκηνωτική περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου, με την μέριμνα για την καλοκαιρινή περίοδο Ιουλίου -Αυγούστου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ορίζει τους Κικινή Θανάση και Πετράκη Σταύρο, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, υπεύθυνους για θέματα κατασκηνώσεων και συμμετοχής σε επιτροπή που αφορά στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου.»

Share.

Comments are closed.