Οι 4 ερωτήσεις που θα απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί για τους υποψηφίους Διευθυντές Σχολείων

0

Σε τέσσερις ερωτήσεις θα κληθούν  να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τους υποψηφίους Διευθυντές.

Το πρακτικό που θα συντάξει στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων (Ποιος ΣΔ; Μόνο οι μόνιμοι θα συμμετέχουν!) θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Επιλογής το οποίο θα πάρει τη Συνέντευξη από τους υποψηφίους Διευθυντές. Ωστόσο η γνώμη του Συλλόγου δεν θα μοριοδοτηθεί.

Ειδικότερα οι τέσσερις ερωτήσεις στις οποίες θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί  κάθε σχολείου να απαντήσουν είναι οι εξής:

  1. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημοκρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;
  2. Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;
  3. Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;
  4. Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλάμβανε;

Παρατήρηση: Τώρα αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της αξιολόγησης… Τότε ποια είναι η αξιολόγηση;

Share.

Comments are closed.