Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί από το κώλυμα απόσπασης σε φορείς, Νομικά Πρόσωπα και Ανεξάρτητες Αρχές

0

Με εγκύκλιο υπουργού και κατ’ εξαίρεση του ν. 4440/2016 θα γίνονται, όπως γίνονταν και στο παρελθόν, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» που ψηφίστηκε στις 25-5-2017 στη Βουλή αναφέρεται:

«Στην παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύει, (που αναφέρει αναλυτικά ποιοι εξαιρούνται και μπορούν να αποσπαστούν) προστίθεται και η περίπτωση κβ΄ ως εξής:
κβ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και σε φορείς του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαράγραφος 3 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και του άρθρου 26 παρ. 3 υποπαράγραφος β’ του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), καθώς και σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ γενικά οι αποσπάσεις στο δημόσιο, σύμφωνα με τον νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016), θα γίνονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται παραπάνω (πχ Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Βιβλιοθήκες, Μητροπόλεις, ΓΑΚ, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΕΟΠΠΕΠ, Ακαδημία Αθηνών, ΙΕΠ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ κλπ) θα γίνονται με απλή εγκύκλιο-πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναμένεται σύντομα να εκδοθεί εγκύκλιος με την οποία θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήσεις απόσπασης σε φορείς.

Share.

Comments are closed.