Σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφίων διευθυντών σχολείων

0

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας και για μικρό χρονικό διάστημα, πιθανόν τρεις εργάσιμες μέρες, θα μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων.

Σε Υ.Α που θα κυκλοφορήσει μετά τη δημοσίευση του νόμο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, όπως σας έχουμε ενημερώσει, αναμένεται εκτός των άλλων, να καθορίζονται:

  • ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό µε τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ.,
  • ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίµησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
  • ειδικότερα θέματα σχετικά µε τη διαδικασία διατύπωσης της γνώμης των μόνιµων εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) κατά την επιλογή των διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., και ιδίως θέµατα σχετικά µε τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

 

Share.

Comments are closed.