Βόμβα από ΣτΕ για τις Πανελλαδικές – Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα αποφασίσει τελικά

0

Κλυδωνισμούς στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκαλεί απόφαση-σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θέτει συνταγματικά προβλήματα και ενστάσεις για τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές, αλλά και για τον προνομιακό τρόπο εξέτασης ή εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ διαφόρων κατηγοριών υποψηφίων (με μαθησιακές δυσκολίες, αθλητικές διακρίσεις κ.λπ.).

Η προσφυγή αφορά ειδικά τις ρυθμίσεις που  των Εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, τους συντελεστές βαρύτητας, την πριμοδότηση των αθλητών , το ειδικό καθεστώς των εξετάσεων και των δυσλεκτικών.  

Στις δύο αποφάσεις  του, 1442 και 1443 του 2017, οι Ανώτατοι Δικαστές του Γ’ τμήματος , με πρόεδρο την Αντιπρόεδρο του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, (είναι αυτή που παραιτήθηκε από μέλος της Ένωσης των δικαστών του ΣτΕ λόγω της ανακοίνωσης της Ένωσης για τη ματαίωση της διάσκεψης για τις τηλεοπτικές άδειες), διατυπώνουν τις απόψεις τους στα παραπάνω ζητήματα.

Σημειώνεται η απόφαση της Ολομέλειας δεν θα αφορά το παρελθόν, αλλά το μέλλον, δηλαδή από την ημέρα που θα εκδοθεί.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να αποφανθεί :

1.    Εάν η εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί κριτήριο πρόσφορο, προκειμένου το σύστημα εισαγωγής στις ιατρικές σχολές να ανταποκρίνεται στις επιταγές των άρθρων 4 παρ 1, 5 παρ 1 και 16 του Συντάγματος,

2.    Εάν ο νομοθέτης, κατά την παρεχόμενη στο άρθρο 4 του ν 4327/2015 εξουσιοδότηση, ώφειλε, με βάση τις προπαρατιθέμενες συνταγματικές διατάξεις, να προβλέψει σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, και, πάντως, με τέτοιο  καθορισμό συντελεστών βαρύτητας ώστε να αναδεικνύονται περισσότερο τα μαθήματα προσανατολισμού και να μειώνεται η βαρύτητα του μαθήματος γενικής παιδείας,

3.    Εάν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 42 του ν 4186/2013 (Α΄193), 2 του ν 2525/1997 (A΄188) και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016 (Β΄685/15-3-2016), κατά το μέρος που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και
β) των άρθρων 34 του ν 2725/1999 (Α΄121) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 παρ 9 του ν 4115/2013 (Α΄24), κατά το μέρος που προβλέπουν ως προνόμιο υπέρ των αθλητών που έχουν διακριθεί την κατά παρέκκλιση εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και

4.    εάν, δοθέντος ότι προβλέπονται μετεγγραφές των φοιτητών μεταξύ των ΑΕΙ (από τα περιφερειακά προς τα κεντρικά ΑΕΙ) σε ποσοστό 15%, είναι σύννομη η μη πλήρωση των θέσεων, που κενώνονται στα περιφερειακά Πανεπιστήμια από τις εν λόγω μετεγγραφές, από τους επιλαχόντες υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Το θέμα έφτασε σε «πιλοτική δίκη» κατόπιν προσφυγής υποψηφίου «Θετικών Σπουδών» που, ενώ αρίστευσε στα μαθήματα προσανατολισμού, Χημεία, Φυσική, Βιολογία (20, 19,7 και 19,5 αντίστοιχα), δεν μπήκε στην Ιατρική Θράκης γιατί πήρε 13,6 στη Νεοελληνική Γλώσσα, συγκεντρώνοντας 18.495 μόρια, έναντι 18.648 που ήταν η βάση εισαγωγής.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner