Το χρονοδιάγραμμα μετά την ψήφιση του νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων

0

Αμέσως μόλις ψηφιστεί ο νέος νόμος για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων στις 25 Μαΐου 2017 και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 29 του ίδιου μήνα, ο υπουργός Παιδείας K. Γαβρόγλου θα υπογράψει την υπουργική απόφαση, με την οποία θα καθορίζονται:

  1. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων
  2. Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων  και τα υποβλητέα δικαιολογητικά.
  3. Ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών σχολείων.
  4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων (σ.σ. θα ζητηθεί η γνώμη του ΙΕΠ ύστερα από αίτημα του υπουργού Παιδείας)
  5. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης της γνώμης των μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά την επιλογή Διευθυντών  Σχολείων και ιδίως θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, τον τύπο και το περιεχόμενο του σχετικού πρακτικού, τον τρόπο κοινοποίησής του στον υποψήφιο και την αποστολή του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  6. Η προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού Εναίου Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών  Σχολείων και η προθεσμία έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων των υποψηφίων Διευθυντών.

Με απλά ελληνικά, οι προθεσμίες θα αρχίσουν να τρέχουν από την επομένη εβδομάδα και φυσικά θα είναι ασφυκτικές.

Share.

Comments are closed.