Η Μοριοδότηση των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (Συγκριτικός Πίνακας)

0

Με βάση το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για να ψηφιστεί και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Επιστημονική, παιδαγωγική συγκρότηση (10 έως 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες.
 • Διδακτορικό δίπλωμα & Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ανώτατο όριο 5 μονάδες
 • Σημείωση: Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως
 • Διδασκαλείο: 2 μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες (εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό)
 • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 0,5 μονάδα (εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξομοίωσης)
 • Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι.,: 0,5 μονάδα (εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό). Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα».
 • Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.
 • Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,8 μονάδες
 • Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα.
 • Υπηρεσιακή κατάσταση (13 ή 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)
  Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με έως δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και με έως δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Υπηρεσιακή κατάσταση: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

 • 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ..
 • Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Συγκριτικός Πίνακας προηγούμενου διατάγματος και τωρινού

 20172015
Έκθεση Συλλόγου ΔιδασκόντωνΠρακτικό φανερής περιγραφικής αξιολόγησης από Σύλλογο, χωρίς μοριοδότηση

Συνέντευξη από διευρυμένο ΠΥΣΔΕ (8 μόρια)

Μυστικές Εκλογές Συλλόγου Διδασκόντων με μοριοδότηση (12 μόρια)
Αρμόδιος ΣύλλογοςΣχολείο-προέλευσης υποψηφίουΣχολείο-στόχος υποψηφίου
Σύνθεση συλλόγουΜόνιμοιΌλοι
Ελάχιστη Διδακτική Προϋπηρεσία10 έτη8 έτη
Έτη υπηρασίας20 (10+10)19 (8+11)
ΔΙΔΕ/ΔΙΠΕ3,53
Διευθυντής2,52
Υποδιευθυντής 2 (0,4 ανά έτος)1 (0,25 ανά έτος)
Διευθυντής+Υποδ2,52
Αιρετοί0,51
Σύνολο Μορίων Επιστημινικής Κατάρτισης10 η ΔΕ, 12 η ΠΕ9 η ΔΕ, 11 η ΠΕ
Διδακτορικό+Μεταπτυχιακό54
2ο πτυχίο1,52
Επιμόρφωση ΣΕΛΔΕ/ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΕΤΕ/(+ΑΕΙ)10,5
Ξένη γλώσσα Β20,80,5
Θητεία3 έτη2 έτη
Όριο δήλωσης σχολείωνόλα (αλλά μόνο σε μία  ΔΙΔΕ/ΔΙΠΕ)3 (με περιορισμούς αλλά μπορεί και σε 2 ΔΙΔΕ/ΔΙΠΕ)
ΣυμβούλιοΠρόεδρος με 20ετή υπηρεσία και με εμπειρία ΔΙΔΕ/ΔΙΠΕ για να αποφύγει το ΣτΕΠροεδρος: ΔΙΔΕ/ΔΙΠΕ
Κενές θέσειςΕπιλαχόντες ΠίνακαΕπανάληψη διαδικασίας

 

Share.

Comments are closed.