Δήμος Βριλησσίων: Έναρξη των εγγραφών στο πρόγραμμα «Life – PAYT»

0

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 9 Απριλίου στο Πάρκο Α. Τρίτση, η ενημέρωση και εγγραφή των πολιτών των Βριλησσίων στο πρόγραμμα «Life – PAYT» στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Βριλησσίων στην Οικογιορτή του «Βριλησσού». Εγγράφηκαν περισσότεροι από 20 δημότες Βριλησσίων και ενημερώθηκαν περισσότεροι 100 για την αξία της συμμετοχής και τους στόχους και τα οφέλη του προγράμματος.

Τα συστήματα «Πληρώνω-Όσο-Πετάω» αποτελούν κινητήριο μοχλό για την υλοποίηση μίας πιο δίκαιης αντιμετώπισης χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων

Ο Δήμος Βριλησσίων – από κοινού με ευρωπαϊκούς δήμους τριών χωρών (Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος) Λισαβόνας, Λάρνακας, Αβέιρο και Κοντέισα Νόβα και τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, του Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου της Κοΐμπρα – συμμετέχει στο έργο LIFE PAYT, ένα εργαλείο για τη μείωση των απορριμμάτων στη Νότια Ευρώπη, με βάση το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, το οποίο προωθεί εναλλακτικές μορφές διαχείρισης απορριμμάτων, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα πιο δίκαιο σύστημα κοστολόγησης των υπηρεσιών που συνδέονται με την παραγωγή απορριμμάτων και βαρύνουν τον κάθε πολίτη.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να επιτευχθεί:

  • Αύξηση του ποσοστού διαλογής στην πηγή.
  • Μείωση των υπολειμμάτων από νοικοκυριά και εμπορικές δραστηριότητες.
  • Απόδειξη της δυνατότητας εφαρμογής συστημάτων «πληρώνω-όσο-πετάω» σε χώρες με σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προώθηση της αναπαραγωγής του συστήματος σε ευρύτερες περιοχές με παρόμοια προβλήματα ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Στο πρόγραμμα Life – PAYT (Πληρώνω όσο Πετάω) προβλέπεται παραχώρηση κλειδωμένων κάδων που θα χρησιμοποιούνται με κατάλληλες ηλεκτρονικές κάρτες για μέτρηση του όγκου απορρίμματος και συνδεόμενα οφέλη με τη μείωση των απορριμμάτων.

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου θα ξεκινήσει στις αρχές καλοκαιριού.

Share.

Comments are closed.