Έκθεση – ανάλυση της ΕΚΤ για την βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους

0

Η Ελλάδα θα μετάσχει ή όχι στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE); Αυτό προσπαθεί να περιγράψει έκθεση – ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) η οποία αξιολογεί αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και να περιγράψει λεπτομερώς τα μέτρα για την μεσοπρόθεσμη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από επτά οικονομολόγους της κεντρικής τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του κλιμακίου της ΕΚΤ για την Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι.

Η εργασία των οικονομολόγων της ΕΚΤ παρουσιάζει ένα ενισχυμένο πλαίσιο ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους, το οποίο υιοθετώντας τη μεθοδολογία του ΔΝΤ δεν εστιάζει μόνον στη δυναμική του χρέους, στο ύψος του και στη δυνατότητα επίτευξης και διατήρησης πρωτογενών πλεονασμάτων, κάτω από διάφορα σενάρια, αλλά κοιτάζει και στο μέλλον κάνοντας προβολές για το ύψος του χρέους σε βάθος χρόνου, για τις πιθανότητες αποσταθεροποίησης του και την εξέλιξη της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την αποπληρωμή του.

Πότε το χρέος έχει πρόβλημα

Θέλοντας να περιγράψουν τις περιπτώσεις που το χρέος είναι ασταθές οι αναλυτές της ΕΚΤ επιστρατεύουν τη διεθνή εμπειρία και υπογραμμίζουν σε γενικές γραμμές τα εξής:

 • Όταν το χρέοςξεπερνά το 90% του ΑΕΠ τότε έχει περάσει στο «κόκκινο».
 • Όταν το χρέος έχει συνεχώςανοδική πορεία για περισσότερα από τρία έτη καθίσταται ασταθές.
 • Όταν αυξάνονται οι πιθανότητεςδημοσιονομικής κόπωσης και συγκεκριμένα όταν μια χώρα έχει για μια πενταετία πρωτογενή πλεονάσματα μεγαλύτερα από το μέσον όρο της ή καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα 4% κατά μέσον όρο για μια δεκαετία.
 • Όταν οιακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση το χρέος είναι μη βιώσιμο. Το ίδιο ισχύει όταν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες ξεπερνούν το 14% του ΑΕΠ και τα ταμειακά διαθέσιμα είναι έως το 6% του ΑΕΠ.
 • Όταν η διαφορά απόδοσης του δεκαετούς κρατικού ομολόγουξεπερνά τις 231 μονάδες βάσης σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο αναφοράς, το χρέος αρχίζει και προβληματίζει.
 • Όταν η πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας είναιμικρότερη από Ba1 η εξυπηρέτηση του χρέους καθίσταται προβληματική.
 • Όταν το βραχυπρόθεσμο χρέος που ωριμάζει ως ποσοστό του ΑΕΠξεπερνά το 16% τότε το χρέος είναι ασταθές.
 • Όταν το χρέος που είναιεκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα ξεπερνά το 29,82% τότε το χρέος έχει πρόβλημα βιωσιμότητας.
 • Όταντο ποσοστό του χρέους που είναι σε κυμαινόμενο επιτόκιο ξεπερνά το 66% του συνολικού χρέους, τότε υφίσταται πρόβλημα.
 • Όταν η καθαρή θέση των περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας (Net international investment position) είναι αρνητικήγια περισσότερο από 50%.
 • Όταν σε περίοδο τριετίαςτο μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξάνεται κατά 9% ή περισσότερο το χρέος δέχεται πιέσεις.
 • Όταν το κόστος δανεισμού ξεπερνά το 5% για μια περίοδο τριών ετών το χρέος έχει πρόβλημα βιωσιμότητας.
 • Όταντο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ξεπερνά το 4% για μια τριετία η εξυπηρέτηση του χρέους καθίσταται προβληματική.
 • Όταν για μια συνεχόμενη πενταετίαοι εξαγωγές σημειώνουν συρρίκνωση κατά 6%, τότε ανακύπτει πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους.

Διαβάστε ολόκληρη την εκ 44 σελίδων έκθεση της ΕΚΤ στα αγγλικά, πατώντας ΕΔΩ

Share.

Comments are closed.