Γιώργος Κουσκουλής: Γι αυτό δεν πρόκειται να σωθούμε !!!

0

«Όταν είσαι σε 3ο μνημονιακό πρόγραμμα  και αντιμετωπίζεις τα πράγματα με τον παλιό κλασικό παραδοσιακό αλλά αποτυχημένο τρόπο εύλογο είναι να αναρωτιέται ο καθένας τι θα έκανες εάν δεν ήσουν ή τι θα κάνεις εάν κάποια στιγμή βγεις !», γράφει το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ Γιώργος Κουσκουλής, στο facebook.

Τι εννοεί; Δείτε την μια προκήρυξη του πρόσφατα κρατικοποιηθέντος Πολιτιστικού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και βγάλτε τα συμπεράσματά σας,

«ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1K/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριάντα έξι (236) Θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ.) τακτικού προσωπικού του κλάδου ΚΗΠΟΥΡΩΝ για το Δημόσιο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Γνωστοποιείται όη εκδόθηκε η 1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/24-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριάντα έξι (236) θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) τακτικού προσωπικού του κλάδου ΚΗΠΟΥΡΩΝ για το Δημόσιο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος», σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου S4, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλιού 6, Αθήνα)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Γ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 24 Φεβρουάριου 2017 ημέρα Παρασκευή κοκ λήγει στις 28 Φεβρουάριου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά μ* συστημένη επιστολή  στη διεύθυνση|»

Σχόλιο Admin: Τα λόγια είναι περιττά!!!!! 

Share.

Comments are closed.