ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ: Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα φέρει μειώσεις συντάξεων ως 20%

0

Σε αλχημεία η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων μέσω του επαναϋπολογισμού τους και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.

Η τελική μεσοσταθμική μείωση για τους σημερινούς συνταξιούχους, με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, εκτιμάται ότι θα είναι στο 20%.

Ειδικότερα όπως ορίζει η εγκύκλιος που εκδόθηκε για τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων (όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου), ο επαναϋπολογισμός δεν θα γίνεται επί του αρχικού ποσού των συντάξεων (όπως δηλαδή προβλέπουν οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις) αλλά με το μειωμένο ποσό των περικοπών των μνημονιακών νόμων. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που καταργηθεί η προσωπική διαφορά (όπως ζητούν οι δανειστές) οι απώλειες στις καταβαλλόμενες συντάξεις σε σχέση με το αρχικό ποσό της απόφασης συνταξιοδότησης συνολικά θα αγγίζει το 65% (συμπεριλαμβανομένων μειώσεων, φόρων , εισφορών και ασθένεια).

Παράδειγμα: συνταξιούχος με αρχική απόφαση συνταξιοδότησης 1839,46 ευρώ- μικτά -κύρια σύνταξη, θα έχει προσωπική διαφορά 149, 54 ευρώ. Μετά την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων ο ίδιος συνταξιούχος έχει κύρια σύνταξη 1340,47 ευρώ . Αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά θα έχει σύνταξη 1190,93 ευρώ (μείωση περίπου 15%).

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ) σε σχετική επιστολή, προς τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνει ότι ο αρμόδιος υφυπουργός Κοιν. Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, έπρεπε να μην εκδώσει την εγκύκλιο δεδομένου ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ στην ολομέλεια του ΣΤΕ κατά του νόμου Κατρούγκαλου στις 7 Απριλίου 2017.

Τονίζεται ότι το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ) εγκαίρως είχε επισημάνει και μάλιστα κατ΄ επανάληψη ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να τεθεί σε εφαρμογή ο κόφτης στις καταβαλλόμενες συντάξεις από το 2019 , γεγονός που θα ολοκληρώσει τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων.

Διαβάστε την επιστολή που έστειλε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων ( (ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ) προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Προς
Γραφείο Πρωθυπουργού
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19
10674 – Αθήνα  

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,  
Το σωματείο μας, εκπροσωπώντας συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων, πήρε αυτή την πρωτοβουλία της ενημέρωσής σας, όχι για να εκφράσει το παγκοίνως γνωστό παράπονο ή μάλλον αγανάκτησή μας για τις συνεχείς περικοπές και μειώσεις κατά 40-45% των συντάξεων μας μέσω 20 και πλέον μνημονιακών ασφαλιστικών νόμων και 5 αντίστοιχων φορολογικών χρηματοδοτώντας τοιουτοτρόπως ως κοινωνική ομάδα το μεγαλύτερο μέρος των ολοένα αυξανόμενων μνημονιακών απαιτήσεων, αλλά για να ζητήσουμε την παρέμβασή σας σε ένα σοβαρό θέμα ηθικής πολιτικής τάξης κατά την άποψή μας, αν φυσικά ακόμη υφίσταται αυτός ο όρος εν χρήσει στην γενικώς ασκούμενη υπό όλων πολιτική πρακτικη.
Πρόκειται για την εφαρμογή (υλοποίηση) των διατάξεων του ν. 4387/2016 και ιδιαίτερα των άρθρων 14 & 33 που προβλέπουν την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του ΕΦΚΑ, προκειμένου το υπερβάλλον ποσό ως προσωρινό επίδομα πλέον να συμπεριλαμβάνεται στα ποσά του άρθρου 233 (κόφτης) του ν.4389/2016. Λαμβανομένου υπόψη ότι με τον προαναφερθέντα νόμο και για τους νέους συνταξιούχους από 13/5/16 και εφεξής ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού με μειώσεις πλέον του 30% επι των ποσών που προηγουμένως ίσχυαν, λίαν συντόμως οι περικοπές των συντάξεων μετα την ολοκλήρωση των ως άνω μέτρων θα αγγίξουν αν δεν ξεπεράσουν το 65% των αρχικών, ήτοι θα έχει ολοκληρωθεί πλέον η μετάβαση – μετατροπή του προϋφιστάμενου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που αποτελεί και τον τελικό μνημονιακό στόχο.
κ. Πρωθυπουργέ,
Αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών, άρα και των συνταξιούχων ,είναι μέσω του συλλόγου τους η προσφυγή στη δικαιοσύνη και επι του προκειμένου λόγω αρμοδιότητας στο ΣΤΕ, για ακύρωση όλων των εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για την υλοποίηση του συνταξιοκτόνου ν. 4387/2016.
Ήδη ο σύλλογός μας νομίμως προσέφυγε στο ΣΤΕ με αίτηση ακύρωσης στις 18/7/2016 ,που εκδικάζεται στην ολομέλεια στις 7.4.2017 με αντιδίκους τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που εξέδωσαν αυτές τις προσβαλλόμενες αποφάσεις.
Βεβαίως η ανωτέρω αίτησή μας ακύρωσης παρότι είναι γνωστή στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης εξ αρμοδιότητας, που ενώ ως νομικός γνωρίζει άριστα ότι αφού η εκδίκαση ενός τόσο «μείζονος θέματος» επίκειται, θα έπρεπε για λόγους χρηστής διοίκησης να αναμένει το αποτέλεσμα ( απόφαση), παρα ταύτα «εν σπουδή» προχώρησε στην έκδοση της εγκυκλίου φ.80000/οικ. 60258/1471/23.12.2016 προς άμεση υλοποίηση του ν. 4387/2016.
Η ως άνω πράξη του, κατά την άποψή μας ,συνιστά πλήρη έλλειψη σεβασμού στη δικαιοσύνη, αλλά και στα 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχων που ενώ δημιούργησαν διαχρονικά όλο τον πλούτο της χώρας που σήμερα με τη σκληρή φορολόγηση εξανεμίζεται, τελικά τόσο με τις δυσανάλογες «άγριες» περικοπές των συντάξεων όσο και με τις άστοχες παρεμβάσεις στο όλο σύστημα υγείας ,τους οδηγείτε και στη φυσική ακόμη εξόντωση.
Περαιτέρω ο ίδιος Υφυπουργός αγνόησε παντελώς τις αριθμ. 2287 και 2290/2015 αποφάσεις ολομέλειας του ΣΤΕ που έχουν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων που επιβλήθηκαν με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 και αντί να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά, με τις αποφάσεις που εξέδωσε υπολογίζει τον επανυπολογισμό σε μικρότερα ποσά «απορροφώντας» έτσι την οικονομική ωφέλεια των συνταξιούχων εκ των ως άνω αποφάσεων.
Αυτές οι ενέργειες «πολιτικής πονηρίας» αποδεικνύουν την παντελή περιφρόνηση των συνταξιούχων και την κατάφωρη καταπάτηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους .  
Κατ’ αυτό τον τρόπο με τις ως ανω πράξεις του δεν προέβη ως οφειλε σε συμμόρφωση στις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣΤΕ ως το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος επιτάσσει, αλλά και το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
Επομένως ο κ. Υφυπουργός με τις μη σύννομες ενέργειες του έρχεται να επιβεβαιώσει έστω και αν θεωρήσουμε μεμονωμένα τα κατ’ επανάληψη υπό του ίδιου ως άνω περιστατικά τα δημοσιεύματα των
F.T περί έλλειψης σεβασμού στην ανεξαρτησία ορισμένων θεσμών, ιδίως της δικαιοσύνης εκ μέρους της κυβέρνησης  κάτι που ως γενική αναφορά δεν συμφωνούμε ώστε επί του προκειμένου θα πρέπει να επανεξετασθούν οι ενέργειες του.
Προς τούτο κ. Πρωθυπουργέ ζητούμε την παρέμβασή σας προς τον κ. Υφυπουργό, ώστε προς πάσης ενέργειας υλοποίησης των διατάξεων του ν. 4387/2016 ως η πρόσφατη εγκύκλιος του της 23/12/2016, αναμένει την εκδίκαση στις 7.4.2017 στην Ολομέλεια . του ΣΤΕ της αίτησης ακύρωσής μας και στη συνέχεια αναλόγως του αποτελέσματος νομίμως να πράξει.
κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως ηλικιωμένοι και απόμαχοι πλέον της ζωής οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι στυλοβάτες της επιτυχίας και ευτυχίας των λαών και ιδιαίτερα των Ελλήνων είναι οι «γέροντες» ως εκ της ιστορίας διαχρονικά προκύπτει.
Όσοι κατ’ αυτών απευθύνουν «ύβριν» τότε νομοτελειακά να αναμένουν την «νέμεσιν και την τίσιν», διότι η ασέβεια και η περιφρόνηση του μέτρου, επιφέρουν την οργή και την τιμωρία στους υβριστές.(Ομηρος,Ησιοδος,Ηροδοτος, Σωκράτης ,Πλάτωνας, Αγία Γραφή κλπ)
Μετά ταύτα κ. Πρωθυπουργέ σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη προς
επιτυχή αντιμετώπιση όλων των δυσχερειών και προκλήσεων που ανακύπτουν.

Με εκτίμηση,
             Ο Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Χατζόπουλος                                                  Πόπη Μουρίκη

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner