Άδειες εκπαιδευτικών, που είναι γονείς, λόγω ασθενείας τέκνων

0

Υπάλληλοι και φυσικά και οι εκπαιδευτικοί, που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 5 εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 6 εργάσιμες μέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Η πιο πάνω διάταξη ψηφίστηκε από τη Βουλή και αποτελεί πλέον ρύθμιση του Υπαλληλικού Κώδικα.

Share.

Comments are closed.