Σε ένα Ταμείο πάνε τα επικουρικά και τα εφάπαξ

0

Εντολή για την απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των εννέα ταμείων και κλάδων που εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), όπως μετονομάζεται το ΕΤΕΑ με το νόμο Κατρούγκαλου, δίνει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε καλεί τις διοικήσεις του ΕΤΕΑ, του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, του ΤΑΠΙΤ, των κλάδων πρόνοιας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ (τράπεζες – κοινή ωφέλεια) και του ΕΤΑΑ (επιστήμονες), τα Ταμεία πρόνοιας αξιωματικών εμπορικού ναυτικού και κατωτέρων πληρωμάτων, καθώς και του ειδικού λογαριασμού πρόνοιας του προσωπικού του ΙΚΑ να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία απογραφής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει της συγχώνευσης (από την 1/1/2017) των ταμείων κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Share.

Comments are closed.