Άμεση διασταύρωση καταθέσεων-εισοδημάτων εντός 24ωρου για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής

0

Στη διάθεση των ελεγκτικών μηχανισμών πρόγραμμα ανάλυσης και διασταύρωσης καταθέσεων και εισοδημάτων το οποίο υπόσχεται να αποκαλύπτει… αποκλίσεις μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Το πρώτο βήμα έγινε με την ενοποίηση των διαφόρων λιστών φορολογουμένων για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής. Όλες οι λίστες (Λαγκάρντ, καταθετών Λουξεμβούργου, όσων είχαν εμβάσματα ή καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ στο διάστημα 2000-2012) μπήκαν σε μια κοινή βάση δεδομένων και έτσι προέκυψε μια λίστα των 1.270.047 ΑΦΜ.

Το επόμενο βήμα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες εντυπωσιακών αποτελεσμάτων. Μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δημιούργησε ένα νέο σύστημα ανάλυσης και διασταύρωσης στοιχείων το οποίο υπόσχεται μέσα σε 24 ώρες να βγάζει στον «αφρό» τις αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων, αυτό που σήμερα αποκαλείται «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας» και αποτελεί μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία για τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Το νέο σύστημα, παρουσιάστηκε προ ημερών στους επικεφαλής των ελεγκτικών μηχανισμών, χρησιμοποιήθηκε ήδη σε πιλοτική βάση και εντός Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

Το σύστημα, σε λίγες ώρες επεξεργάζεται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τις πρωτογενείς καταθέσεις του φορολογούμενου, αλλά και στοιχεία για κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα παρόμοια περιουσιακά στοιχεία.

Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα και προκύπτει η λεγόμενη «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας», για την περίοδο 2000-2012.

Σήμερα οι συγκεκριμένοι έλεγχοι απαιτούν ακόμα και μήνες για να ολοκληρωθούν, με χρονοβόρες διαδικασίες από την αρχή έως το τέλος.

Η διαδικασία αυτή επιχειρείται πλέον να αυτοματοποιηθεί. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση στον κατάλογο των 1.270.047 ΑΦΜ ο οποίος έχει προκύψει από την ενοποίηση όλων των λιστών πιθανών φοροφυγάδων που είχε στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Προφανώς δεν πρόκειται να ελεγχθούν στο σύνολό τους και οι 1.270.047 φορολογούμενοι. Οι υποθέσεις προτεραιοποιούνται στη βάση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, ώστε ο έλεγχος να ξεκινήσει από τις υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν αυξημένες ενδείξεις διάπραξης φοροδιαφυγής. Ψηλά στα κριτήρια επιλογής υποθέσεων είναι και το ύψος των διαφυγόντων φόρων, αλλά και η πιθανότητα είσπραξής τους.

Πηγή με άριστη γνώση των διαδικασιών εκτιμά ότι το νέο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό, να διενεργήσει διπλάσιους ελέγχους σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

Με την ειδική εφαρμογή που έχει πλέον στη διάθεσή του το υπουργείο δίνει μέσα σε λίγες μόνο ώρες την πλήρη εικόνα για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων (αναλήψεις- καταθέσεις) προκειμένου να γίνει εκ των υστέρων η σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή έως τώρα απαιτούνταν ακόμη και μήνες με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα θα επιταχυνθούν οι έλεγχοι οι οποίοι σε πρώτη φάση αναμένεται να επικεντρωθούν στους 1.2070.047 φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στην ενιαία λίστα που έχει συσταθεί από όλες τις λίστες φοροδιαφυγής.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012
  • τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο
  • τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη
  • τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner