Ανακοίνωση Συνεδρίου: Οι εκπαιδευτικοί στα χρόνια της κρίσης: στρες, κούραση, ικανοποίηση από το χώρο εργασίας τους

0

Ο Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χαλκίδας διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Οι εκπαιδευτικοί στα χρόνια της κρίσης: στρες, κούραση, ικανοποίηση από το χώρο εργασίας τους». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Χαλκίδα στις 11και 12 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ»

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες καλούνται να αναδείξουν αυτές τις πτυχές μέσα από την οπτική του γνωστικού τους αντικειμένου, των εμπειριών τους και της ερευνητικής δράσης τους.

Υποβολή εισηγήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο Συνέδριο με μία ή περισσότερες προφορικές ερευνητικές ανακοινώσεις, θα πρέπει να αποστείλουν την περίληψη της εισήγησής τους (μέχρι 500 λέξεις) έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sylchalk@gmail.com προκειμένου να αποσταλούν προς κρίση στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

Στο κείμενο θα πρέπει να εμπεριέχεται ο τίτλος (και ο υπότιτλος, εάν υπάρχει) της εισήγησης, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και η ιδιότητά τους. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι TimesNewRoman 12 και το διάστιχο 1,5.

Σε όλες τις συνεδρίες ο μέγιστος χρόνος προφορικής ανακοίνωσης είναι 20 λεπτά. Μετά το πέρας των ανακοινώσεων θα μπορούν να διατυπώνονται ερωτήσεις και μικρές τοποθετήσεις, που θα συμβάλλουν στον κριτικό αναστοχασμό και στη διερεύνηση της προβληματικής που κατατέθηκε στη διάρκεια της συνεδρίας.

Παράλληλα, στο συνέδριο θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας το περασμένο σχολικό έτος.

Στους εισηγητές και σε όσους παρακολουθήσουν το συνέδριο θα δοθούν βεβαιώσεις.

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό έντυπο που επισυνάπτουμε, στέλνοντάς το με φαξ στο 2221021548 ή με mail στη διεύθυνσηsylchalk@gmail.com.

Η Επιστημονική επιτροπή

  1. Νικολάου Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. (Πρόεδρος)
  2. Πετρογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής της σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
  3. Τάνταρος Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στον Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  4. Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής αξιολόγησης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  5. Κακανά Δόμνα – Μίκα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης
  6. Αναστάσιος Εμβαλωτής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner