Ορισμός νέων Αντιδημάρχων, προέδρων Επιτροπών και Εντεταλμένων Συμβούλων στo Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

0

Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ανακοίνωσε στο Σώμα τους νέους Αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν τους τομείς ευθύνης του Δήμου καθώς και τα μέλη των επιτροπών.

Νέοι αντιδήμαρχοι ορίζονται:

 • Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (αναπληρωτής Δημάρχου): Καρβέλης Σπυρίδων
 • Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Αναβάθμισης: Καραπαπάς Γεώργιος
 • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελετών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Διαμαντόπουλος Σπυρίδων
 • Αντιδήμαρχος Χωρικής Ενότητας Αιτωλικού: Ψυλογιάννης Σπυρίδων
 • Αντιδήμαρχος Χωρικής Ενότητας Οινιάδων: Ρόμπολας Κων/νος

Τα μέλη των Επιτροπών είναι:

 • Στην Οικονομική Επιτροπή πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Σπ. Καρβέλης
  Τακτικά μέλη: Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Καραπαπάς Γεώργιος, Μπαλαμπάνης Δημήτριος, Σκαρμούτσος Αναστάσιος και Σταθόπουλος Λάμπρος.
  Αναπληρωματικά μέλη: Γιαννόπουλος Κων/νος, Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία, Παπαδόπουλος Γεώργιος και Κοντογιάννης Γεώργιος.
 • Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραπαπάς
  Τακτικά μέλη: Γιαννόπουλος Κων/νος, Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Κοντογιάννης Γεώργιος, Ρόμπολας Κων/νος και Ψυλογιάννης Σπυρίδων.
  Αναπληρωματικά μέλη: Σκαρμούτσος Αναστάσιος, Σταθόπουλος Λάμπρος και Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία.
Share.

Comments are closed.