Πόσοι «έχασαν» και πόσοι «κέρδισαν» από τον ΕΝΦΙΑ – (Πίνακες)

0

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016 και άρχισε σήμερα στο TAXIS η ανάρτηση των σημειωμάτων.

Όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών  “η πραγματική εικόνα αποδομεί και το τελευταίο ψήγμα φημολογίας που έχει καλλιεργηθεί έως τώρα“.

Τα (συνοπτικά) δεδομένα του φόρου (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ) έχουν ως εξής:

  • Το μεγαλύτερο ποσοστό των φυσικών προσώπων, δηλαδή το 38,5% (2.463.586) θα πληρώσει για το 2016, λιγότερο ΕΝΦΙΑ από το 2015, ειδικά σε περιοχές με χαμηλές αξίες ακινήτων.
  • Το 26% (1.667.901) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει το ίδιο με το 2016.
  • Το 25% (1.573.281) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως 10,00€.
  • Το 6,7% (429.000) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ μέχρι 50,00€
  • Το 4,25% των φυσικών προσώπων θα πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα:

  • 261.870 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον από 50€ – 1.000 €.
  • 10.133 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον, πάνω από 1.000 €.
  • Το 14% από τα 7.369.412 φυσικά πρόσωπα , δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ διότι οι εκκαθαρίσεις τους είναι κάτω από 1 ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνουν τις προσπάθειες που έγιναν, για την όσο το δυνατό πιο δίκαιη και αναλογική κατανομή του φόρου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης 2,65 δις που προέβλεπε ο Ν.4336/2015 νόμος ο οποίος υπερψηφίστηκε από 221 βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου“, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ (φόρος > 1 ευρώ) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ
Φ.Π. 6.313.243 2.712.705.737,00 7.369.412
Ν.Π 49.946 466.834.283,76 55.244
ΣΥΝΟΛΑ 6.363.189 3.179.540.020,76 7.424.656
* Για την εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι κοινοί Α.Φ.Μ. μεταξύ των δύο ετών και όσοι από αυτούς έχουν τουλάχιστον ένα (1) δικαίωμα σε κάποιο από τα έτη 2015, 2016.

* Η αύξηση / μείωση του φόρου είναι πιθανόν να οφείλεται και σε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης (όπως αγορά / πώληση ακινήτου).

Φ.Π. ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016
(χωρίς τις απαλλαγές)
38,5 % ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015 2.463.586 6.405.771 Φ.Π.
26,0 % ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015 1.667.901
35,5 % ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015 2.274.284
α/α από έως πλήθος %
0 0,00 0,00 1.667.901 26,04
1 0,01 10,00 1.573.281 24,56
2 10,01 50,00 429.000 6,70
3 50,01 1.000,00 261.870 4,09
4 1.000,01 10.133 0,16
Ν.Π. ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016
(χωρίς τις απαλλαγές)
28,5 % ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015 15.133 53.085 Ν.Π.
6,8 % ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015 3.595
64,7 % ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015 34.357
α/α από έως πλήθος %
0 0,00 0,00 3.595 6,77
1 0,01 10,00 4.448 8,38
2 10,01 50,00 5.754 10,84
3 50,01 1.000,00 17.267 32,53
4 1.000,01 6.888 12,98

Οι απαλλαγές / μειώσεις άρθρου 7 ν.4223/2013, ανέρχονται σε 88.494.950,66 €.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner