Εντός των ημερών το μνημόνιο διάσωσης του Μαρινόπουλου

0

Εντός των επομένων ημερών πρόκειται να υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Σκλαβενίτης, της Μαρινόπουλος και των τραπεζών για τη δημιουργία της νέας εταιρείας στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία παθητικού και ενεργητικού της Μαρινόπουλος.

Εντός της εβδομάδας τα διοικητικά συμβούλια των Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank ενέκριναν την εκταμίευση δανείου 360 εκατ. ευρώ που θα στηρίξει το όλο εγχείρημα. Η ενδιάμεση αυτή χρηματοδότηση – εκ των οποίων 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ανήκουν στη Μαρινόπουλος – θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Το δάνειο θα έχει δεκαετή διάρκεια και το μεγαλύτερο μέρος του θα εξοφληθεί στη λήξη του με επιτόκιο 1,5%.

Το σχέδιο που ενέκριναν οι τράπεζες θα κατατεθεί στο δικαστήριο που θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Έτσι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και του ανθρώπινου δυναμικού θα μεταβιβαστεί σε νέα εταιρεία με νέο ΑΦΜ, η οποία θα είναι θυγατρική 100% της Σκλαβενίτης. Η Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ θα χρηματοδοτήσει άμεσα με 70 εκατ. ευρώ τη νέα εταιρεία και θα καταβάλει 55 εκατ. ευρώ τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, σύνολο δηλαδή 125 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να κεφαλαιοποιήσουν το δάνειο και να αποκτήσουν το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας. Δηλαδή, το σύνολο της χρηματοδότησης της νέας εταιρείας θα ανέλθει στα 485 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης αλλά και για την εξόφληση μέρους των υποχρεώσεων της νέας εταιρείας προς προμηθευτές.

Υπολογίζεται ότι κατά μέσον όρο το «κούρεμα» των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της θα ανέλθει περίπου στο 50%. Δεν πρόκειται να γίνει κανένα «κούρεμα» σε οφειλές ύψους ως 100.000 ευρώ.

Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2016. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η νέα εταιρεία που θα συσταθεί και στην οποία θα περάσει το σύνολο των καταστημάτων, των υπαλλήλων αλλά και των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2017.

Share.

Comments are closed.