Εργασιακό μεσαίωνα ζουν 500.000 Έλληνες με μισθούς 412 ευρώ

0

Ζοφερό το τοπίο για τους εργαζόμενους της χώρας, καθώς φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος η μερική απασχόληση και οι μισθοί να πέφτουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Για το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων δεν ασχολούμαστε για πρώτη φόρα. Νωρίτερα , στις 19 αυγούστου, είχαμε αναρτήσει άρθρο με τίτλο «Εργασιακός μεσαίωνας: Μία στις 2 προσλήψεις είναι μερικής απασχόλησης», όπου καυτηριάζαμε την ελαστικότητα στην απασχόληση. Σήμερα σας παρουσιάζουμε αναλυτικά στοιχεία του ΙΚΑ για το διάστημα Δεκέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2015 όπου παρατηρούμε ότι σημειώθηκε αύξηση κατά 9,90% του αριθμού των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Με βάση τα επίσημα συγκριτικά στοιχεία, σε διάστημα ενός χρόνου, αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, αλλά, μειώθηκαν οι αμοιβές ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης:

Οι κλάδοι που απασχολούν τους περισσότερους εργαζομένους -ασφαλισμένους στο ΙΚΑ είναι κατά σειρά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (393.307 άτομα, ποσοστό 21,87% επί του συνόλου των ασφαλισμένων), οι μεταποιητικές βιομηχανίες (254.648, ποσοστό 14,16%) και τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (223.364, ποσοστό 12,42%). Ακολουθούν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (165.761, ποσοστό 9,22%)μ οι μεταφορές και επικοινωνίες (125.757, ποσοστό 6,99%), η εκπαίδευση (116.202, ποσοστό 6,46%), η υγεία και κοινωνική μέριμνα (106.796, ποσοστό 5,94%), άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών (106.176, ποσοστό 5,90%), η δημόσια διοίκηση και άμυνα (103.677, ποσοστό 5,77%), οι κατασκευές (83.719, ποσοστό 4,66%) κ.α.

Έτσι, ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «υπάλληλοι γραφείου», με ποσοστό 25,78% (463.546 άτομα) ακολουθούμενοι από τους πωλητές (374.002 και ποσοστό 20,80%), τους ανειδίκευτους εργάτες (307.924, ποσοστό 17,12%). Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 39,26 έτη, στα οικοδομικοτεχνικά έργα είναι τα 44,04 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 39,15 έτη (μέση ηλικία ανδρών 39,95 και γυναικών 38,24).

Share.

Comments are closed.