ΟΑΕΔ: 2,28% περισσότεροι άνεργοι τον μήνα Ιούλιο

0

Στα 846.000 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2016, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι περισσότεροι κατά 18.867 (2,28%) σε σχέση με τον Ιούνιο.

Τα 440.584 άτομα (52,08%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα περισσότερο ή ίσο με 12 μήνες και 405.416 (47,92%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα λιγότερο των 12 μηνών.

Συντριπτικά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των άνεργων γυναικών 63,31%, έναντι 36,69% των ανδρών.

Με βάση την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-44 (52,14%), ενώ το 44,52% είναι απόφοιτοι λυκείου.

Όσον αφορά το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Ιούλιο του 2016 αυτοί ανέρχονται σε 113.394.

Share.

Comments are closed.