Τι αλλάζει στη φορολογία των αυτοκινήτων

0

Τις διατάξεις του άρθρου 60 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4410/2016, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τα εισαγόμενα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα που φέρνουν στη χώρα μας οι μετοικούντες, μειώσεις στα τέλη ταξινόμησης για τα τρίκυκλα και σαφέστερες ρυθμίσεις για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοινοποίησε χθες στα Τελωνεία η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών με σχετική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 60 του ν. 4410/2016 και με βάση τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:

 1. Οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα μετοικούντων τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από τον ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και τα οποία θα κομισθούν στη χώρα μας μέχρι και 30/9/2016, εφόσον γι’ αυτά θα έχουν υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές μέχρι 30/9/2016 δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, δεν αυξάνονται κατά 50%, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν βεβαιωθεί και θα έχουν εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
 2. Συνεχίζεται, αναδρομικά από 1/6/2016 και μέχρι 31/12/2016, η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για τα αυτοκίνητα των μετοικούντων που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και έχουν ήδη κομιστεί στη χώρα μέχρι 31/3/2016 και για τα οποία το τέλος ταξινόμησης δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31/5/2016 λόγω μη εξόδου τους από το καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι για τα αυτοκίνητα αυτά οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης δεν αυξάνονται κατά 50%. Η διατήρηση του ευνοϊκού αυτού καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την 31η-12-2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για τα αυτοκίνητα αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
 3. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα των μετοικούντων που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ φάση Β΄ ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάσης Β΄ (EURO 4) και έχουν κομιστεί στη χώρα μας μέχρι και την 31η Μαρτίου 2016 και για τα οποία το τέλος ταξινόμησης δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31 Μαϊου 2016 οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 200% και η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο καθεστώς που ισχύει από την 1η Ιουνίου 2016.
 4. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά ΙΧ τρίκυκλα ή τετράκυκλα αυτοκίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (Ε.Ε.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης μειώνονται ως εξής:
 • -από 5% σε 4% για όσα έχουν κινητήρες από 50 έως 500 κ.εκ.
 • -από 9% σε 7% για όσα έχουν κινητήρες από 501 έως 900 κ.εκ.
 • -από 15% σε 11% για όσα έχουν κινητήρες από 901 κ.εκ. και πάνω.
 1. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για τα φορτηγά αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 (ΕΕL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης, μειώνονται ως εξής:
 • -από 4% σε 3% για όσα έχουν κινητήρες από 50 έως 500 κ.εκ.
 • -από 8% σε 6% για όσα έχουν κινητήρες από 501 έως 900 κ.εκ.
 • -από 14% σε 10% για όσα έχουν κινητήρες από 901 κ.εκ. και πάνω.
 1. Ως υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα, για τα οποία καταργήθηκε από την 1η/6/2016 η πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και ορίστηκε μερική απαλλαγή κατά 50% νοούνται τα οχήματα που για τη μηχανική τους κίνηση αντλούν ενέργεια από τις ακόλουθες δύο πηγές αποθηκευμένης ενέργειας/ισχύος:

α) αναλώσιμο καύσιμο και

β) συσσωρευτής, πυκνωτής, σφόνδυλος/γεννήτρια ή άλλη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας/ισχύος.

Γενικότερα, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46, ως «υβριδικό αυτοκίνητο όχημα» νοείται το όχημα με δύο τουλάχιστον μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για την κίνησή του.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner