Οι 4 αλλαγές για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ισχύουν από φέτος

0

Από φέτος ισχύουν τέσσερις βασικές αλλαγές για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικού.

Αυτές είναι:

1η αλλαγή: Η πρώτη βασική αλλαγή που εφαρμόζεται από φέτος για τους αναπληρωτές αφορά τις ενστάσεις κατά των πινάκων προς το ΑΣΕΠ (κατατίθενται είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr , grapt.enstasi@asep.gr).

Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί  μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από σήμερα Παρασκευή 5/8/2016 έως και Τρίτη 9/8/2016
2η αλλαγή: Προσμετρούνται τα μόρια των ετών 2010-2012
Φέτος προσμετρούνται και τα μόρια προϋπηρεσίας των ετών 2010-2012.  H προσμέτρηση των ετών 2010-2012 θεράπευσε μια αδικία καθώς κατά παράβαση των αρχών της ισότητας δεν προσμετρούνταν η προϋπηρεσία αυτών των σχολικών ετών.

3η αλλαγή: Καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού

Από το σχολικό έτος 2016-2017 καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους αναπληρωτές δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, κατά το σχολικό έτος αυτό ή παραιτούνται. Ο διετής αποκλεισμός στερούσε κάθε χρόνο σε 600-700 αναπληρωτές το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση.

4η αλλαγή: Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους και οι αναπληρωτές με ένα ανάπηρο τέκνο

Στις ειδικές κατηγορίες εντάσσονται από φέτος και οι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω , οι οποίοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προτάσσονται στους πίνακες αφού εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες.

Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών

Στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών εντάσσονται:

5.924 δάσκαλοι με μόρια και 7.499 δάσκαλοι χωρίς μόρια από προϋπηρεσία ή ΑΣΕΠ. Στους πίνακες προτάσσονται εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες. Συνολικά οι αιτήσεις των δασκάλων φθάνουν τις 13.423.

4.226 Νηπιαγωγοί που διαθέτουν μόρια ( ΑΣΕΠ, προϋπηρεσία) και 6.887 Νηπιαγωγοί  που δεν έχουν μόρια. Συνολικά οι αιτήσεις των νηπιαγωγών φθάνουν τις 11.113.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός δασκάλων και νηπιαγωγών που είναι εγγεγραμμένοι στους προσωρινούς πίνακες είναι  24.536 άτομα

Share.

Comments are closed.