Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου συνεργάζεται με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την αξιοποίηση του Παλαιού Νοσοκομείου

0

Με σκοπό την επεξεργασία και σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης η οποία αφορά την αξιοποίηση του κτηρίου Παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου και την μετατροπή του σε κέντρο υποδοχής, βελτίωσης και αποκατάστασης της υγείας παιδιών με ειδικές ανάγκες, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Ιουλίου, σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος Β. Τριανταφύλλου, καθώς επίσης εκπρόσωποι των τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Στην συζήτηση που ακολούθησε, ο Νίκος Καραπάνος χαρακτήρισε την πόλη του Μεσολογγίου -λόγω του φυσικού της επίπεδου ανάγλυφου -ως απόλυτα φιλικό προορισμό για παιδιά με ειδικές ανάγκες, αναπτύσσοντας παράλληλα επιχειρήματα για την ωφελιμότητα σύνταξης ενός συνολικού και ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης των υπαρχόντων υποδομών του Δήμου, έχοντας ως επίκεντρο το πλήρες διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό,  παλαιό νοσοκομείο. Ο συνδυασμός του φυσικού περιβάλλοντος, της προσβασιμότητας αλλά και της προσφοράς της περιοχής για ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και εστίασης,  κυρίαρχη επιλογή προορισμού για ιατρικούς λόγους.

Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών υποδοχής και υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες – σημείωσε ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου- μπορεί να ενταχθεί μέσα στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις που ήδη επεξεργάζεται ο Δήμος, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας αλλά και την αξιοποίηση ενός χώρου ο οποίος μέχρι σήμερα είναι παραδομένος στη φθορά του χρόνου.

Ο σχεδιασμός δε της πρότασης, περιλαμβάνει τέσσερις διαδοχικές φάσεις οι οποίες αφορούν την πλήρη διαμόρφωση των υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων και τη διεξαγωγή προγραμμάτων υγείας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε εφαρμογή πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης των φοιτητών. Στις επί μέρους φάσεις του, το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων, την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς που ειδικεύονται στη φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και την δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικευμένου προσωπικού.

Το ύψος δε της πρότασης, ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.500.000 ευρώ αφορούν την βελτίωση- συντήρηση των απαραίτητων κτιριακών υποδομών.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner