Δείτε όλες τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ

0

Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα εκπαιδευτικών ΠΕ που παίρνουν απόσπαση.

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι 126 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης φεύγουν από τα σχολεία και πηγαίνουν αλλού!

Δεν συμπεριλαμβάνω τους 334 εκπαιδευτικός γιατί αυτοί αποσπώνται σε άλλη διεύθυνση, αλλά πηγαίνουν σε σχολεία.

Επίσης δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι επίσης έχουν αποσπαστεί σε διάφορους φορείς 1423 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner