Εκπαιδευτικός με πλαστό διδακτορικό Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

0

Ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιοποίησε, κατέθεσε ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ που επέβαλε την ποινή της προσωρινής παύσης δώδεκα (12) μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών σε Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ.

Η εγκαλούμενη υπάλληλος παραπέμφθηκε από την Προϊσταμένη της ∆/νσης ∆/θμιας Εκπ/σης για το πειθαρχικό αδίκημα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, το οποίο ορίζεται στο εδάφιο ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα η πειθαρχικώς διωκόμενη υπάλληλος υπέβαλε στην Περιφερειακή ∆/νση Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση υπευθύνων ΣΕΠ στα ΚΕΣΥΠ, πλαστό διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του τη ∆ιοίκηση προκειμένου να ανέλθει βαθμολογικά και μισθολογικά. Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο του διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας πτυχίων και πιστοποιητικών.

Η χρήση του πλαστού διδακτορικού διπλώματος είχε ως αποτέλεσμα αφενός να λαμβάνει από το έτος 2005 έως και την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου – βαθμολογίου επίδομα διδακτορικού τίτλου και αφετέρου να καταταχθεί το 2011 στο βαθμό Γ ́ με μισθολογικό κλιμάκιο 1, αφού της αναγνωρίσθηκαν έξι (6) έτη υπηρεσίας λόγω κατοχής διδακτορικού τίτλου σύμφωνα με το ισχύον νέο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο. Επιπλέον η εγκαλούμενη έκανε εκ νέου, το 2012, χρήση του πλαστού εγγράφου όταν το κατάθεσε στην Περιφερειακή ∆/νση Πρωτοβάθμιας & ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να λάβει επιπλέον μοριοδότηση για την κατάληψη θέσης ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Share.

Comments are closed.